Köp ett luciamärke och stöd lokalt hälsofrämjande - Folkhälsan

01 november 2018

Köp ett luciamärke och stöd lokalt hälsofrämjande

Nu är luciamärket här igen och tusentals ivriga barn löser ut märken till försäljning. Luciamärket stöder den lokala hälsofrämjande verksamheten – och försäljaren själv får en slant.

Läs mer

Pengarna från luciamärkesförsäljningen används för hälsofrämjande verksamhet i Folkhälsans lokala föreningar, medan pengarna från den riksomfattande luciainsamlingen används för att stöda utsatta familjer, som har svårt att orka i vardagen.

Traditionellt har lokalföreningarna använt intäkterna från märkesförsäljningen till att ordna simskolor – och många gör det fortsättningsvis. På andra orter har man tidigare använt pengar från luciamärkesförsäljningen till exempel till simskolor för flyktingbarn, en balansbro och till mobbningsförebyggande arbete i en skola.

Många barn vill göra en god gärning och dessutom är det ett sätt att förtjäna lite fickpengar, eftersom försäljarna får en provision på 80 cent per sålt märke. Föräldrarnas tillstånd behövs för att ett barn ska få sälja märken. Försäljarna kan lösa ut märken i sin egen skola eller genom en lokal Folkhälsanförening. Luciamärket kostar fyra euro.

Luciamärket säljs i Folkhälsanhusen och i Luckorna. Om du vill sälja luciamärken kan du kontakta den lokala Folkhälsanföreningen. Du kan också e-posta lucia@folkhalsan.fi eller ringa 050 360 7933. 

Foto: Jenny Blomqvist 

Här ser du Lucia i år

Nedan finns offentliga tillställning där du kan se Lucia i år. Klicka på ett tillfälle för att få mer information.