Har du frågor om ärftliga sjukdomar? Kontakta oss gärna! - Folkhälsan

08 oktober 2018

Har du frågor om ärftliga sjukdomar? Kontakta oss gärna!

Folkhälsans genetiska kliniks lågtröskelverksamhet är till för dig som funderar på en ärftlig sjukdom. Finns det risk för mig att insjukna? Hur allvarlig är sjukdomen egentligen? Är det ok att planera för barn? Har jag alls något skäl att oroa mig?

Om genetiska kliniken

Alla som funderar på en genetisk sjukdom är välkomna att ta kontakt med Folkhälsans genetiska klinik per telefon eller e-post. Frågan behöver inte vara stor, oron behöver inte vara rationell – hälsovårdare Maria Hintze, som har specialutbildning inom medicinsk genetik och lång erfarenhet av genetisk rådgivning, svarar gärna på frågor och diskuterar olika aspekter av sällsynta och ärftliga sjukdomar.

- Tillsammans kan vi fundera på och diskutera de frågor som är aktuella för dig. Kanske du eller ditt barn nyligen fått en diagnos på en ärftlig sjukdom? Kanske finns det en ärftlig sjukdom i släkten och du undrar över din egen risk att insjukna? Eller också har du helt andra frågor om sällsynta sjukdomar och ärftlighet, säger Maria Hintze.

Samtalet är konfidentiellt och uppgifterna registreras inte. Vid e-postkontakt skickas e-posten via ett säkert system så fort kontakten har etablerats, för att garantera att informationen förblir konfidentiell. Den som tar kontakt kan vara anonym, om hen vill.

- Bäst når du mig måndag-torsdag under kontorstid. Hör av dig! säger Maria Hintze.

Kontakt

Tfn: 044 788 1078
E-post: gen.kliniken@folkhalsan.fi