Stort stipendium för osteoporosforskning - Folkhälsan

28 oktober 2018

Stort stipendium för osteoporosforskning

Novo Nordisk Fonden har beviljat ett stipendium på 10 miljoner DKK (cirka 1,3 miljoner euro) under fem års tid till ett forskningsprojekt som genomförs av professor Outi Mäkities forskningsgrupp.

Projektet berör osteoporos som börjar i barndomen och de genetiska faktorerna bakom den. Professor Mäkitie och hennes forskargrupp arbetar vid Folkhälsans forskningscentrum i Biomedicum, Helsingfors.

​Professor Mäkities forskningsgrupp har redan i flera år utrett faktorer som orsakar benskörhet. I barndomen kan kroniska sjukdomar och behandling av dem öka risken för osteoporos. Utöver yttre faktorer har också genetiska faktorer en betydande roll.

Syftet med projektet som stöds av Novo Nordisk Fonden är att identifiera nya gener som påverkar benmetabolismen genom att undersöka barn, familjer och släkter där osteoporos eller en högre benägenhet för benbrott förekommer i tidig ålder. Att identifiera de genetiska faktorerna som leder till sjukdom möjliggör tidig diagnostik, effektivt förebyggande och utveckling av nya behandlingar.

Läs mera.

Folkhälsans forskningscentrum.