Folkhälsan på SuomiAreena 2018: Vem är lycklig i världens lyckligaste land? - Folkhälsan

06 juni 2018

Folkhälsan på SuomiAreena 2018: Vem är lycklig i världens lyckligaste land?

Folkhälsan deltar i år i SuomiAreena i Björneborg med en diskussion samt sim- och livräddningsinfo på Medborgartorget. Vi vill föra en värdediskussion om jämlikhet i hälsa och polariseringen i samhället. På Medborgartorget presenterar vi Folkhälsans simverksamhet.

Café Svenskfinland

Enligt FN är Finland världens lyckligaste land men hur syns det här i hur vi mår i vardagen? Hur mycket handlar lycka om hälsa eller hälsa om lycka? Vi är lyckliga, men polariseringen ökar – blir vi olyckligare då?

Kan vi motarbeta polariseringen?

Debattörer är Helena Ewalds (THL), Heidi Schauman (Aktia), Kristian Wahlbeck (Föreningen för mental hälsa i Finland) och Georg Henrik Wrede (Folkhälsan) och diskussionen leds av Nicke Lignell. Folkhälsans diskussion tar plats på Stadshusets gård, Hallituskatu 12 i Björneborg tisdagen 17.7 klockan 14.30–15.30. 
Vi vill bland annat diskutera hur den offentliga sektorn, företagen och tredje sektorn kan samarbeta för att motarbeta polariseringen. Fundera på vad vi kan göra för att de som löper risk för att hamna utanför eller redan har hamnat utanför ska vara en del av samhället och leva ett gott liv.

Simverksamhet på Medborgartorget

Man kan också komma och bekanta sig med Folkhälsan på Medborgartorget i Folktingets Café Svenskfinland på onsdagen den 18.7. Vi presenterar vår simverksamhet, besökarna får testa sin egen simkunskap och får också öva på återupplivning.

Mer info om Café Svenskfinland hittar du på Facebook  och om Folktingets program här. Mer info om SuomiAreena finns på www.suomiareena.fi.