Eftisarna får gott betyg av både barn och föräldrar - Folkhälsan

10 augusti 2018

Eftisarna får gott betyg av både barn och föräldrar

De flesta barn och föräldrar är mycket nöjda med morgon- och eftermiddagsverksamheten, visar en färsk undersökning av Utbildningsstyrelsen. En liten del av barnen känner sig ändå utanför eller osynliga. Folkhälsan har också drygt 40 morgon- och eftermiddagsklubbar. I dem jobbar vi systematiskt mot mobbning och utanförskap, och för att utveckla barnens sociala- och emotionella förmågor.

Våra eftisar

Utbildningsstyrelsen har gjort en omfattande undersökning, med över 6500 föräldrar och deras barn, och resultatet var övervägande positivt. Dryga 80 procent av föräldrarna klassade morgon- och eftermiddagsverksamheten som utmärkt eller god. Det är första gången också barnen fick ge sin syn, och också de flesta av dem är nöjda. I det stora hela tycker barnen att de har tillräckligt med vänner, får vara med i lekarna, blir sedda och vågar dela med sig av sina tankar och känslor.

- Jag upplever att resultaten stämmer med det som föräldrar, barn och ledare berättar för mig när jag åker runt och besöker Folkhälsans eftis, säger Linda Hongisto, Folkhälsans koordinator för konceptet Hälsofrämjande eftis.

Utanförskap börjar tidigt

En liten del av barnen – omkring 7 procent – uppger ändå att de inte trivs och känner sig ensamma och utanför. Därtill känner sig 10 procent osynliga i sin grupp, åtminstone ibland. Det här är ändå oroväckande, enligt ensamhetsforskaren Niina Junttila, biträdande professor vid Åbo universitet. Barnen befinner sig nämligen just då i en ålder då problemen med socioemotionellt lärande och välbefinnande börjar och etableras.

Grunden för trygga och positiva kamratrelationer läggs i ett tidigt skede i barnets liv. Därför jobbar vi på Folkhälsan systematiskt mot mobbning och utanförskap bland barn i dagis- och skolåldern. Vi erbjuder redskap för mobbningsförebyggande för både barn, föräldrar och pedagoger.

Här kan du bekanta dig med vårt antimobbningsmaterial. 
Här kan du läsa om Chilla - vårt återhämtningsprogram för barn
Här kan du bekanta dig med vårt rörelseprogram Röris
Här kan du läsa om vårt Kocka på - kostinspiration för barn

- När jag arbetade som eftisledare för 17 år sedan hittade jag inte så mycket material och utbildningar för eftisledare, men nu har det kommit mycket material och utbildningar som riktar sig till eftisledare. Eftisverksamheten har utvecklats mycket och statusen på eftisledararbetet har höjts. På Folkhälsan arbetar vi hela tiden med hälsofrämjande eftisutveckling, säger Hongisto.

Hälsofrämjande efter ger god grund

Folkhälsan erbjuder morgon- och eftermiddagsverksamhet runtom i Svenskfinland. Många av klubbarna jobbar systematiskt enligt en hälsofrämjande pedagogik. På ett hälsofrämjande eftis fäster vi särskild uppmärksamhet vid bland annat respekt, delaktighet, relationer, trygghet och uppmuntran. I filmen nedan kan du bekanta dig närmare med hälsofrämjande eftis och vad det innebär för konkret barn, föräldrar och personal.

 

Kommunerna har en lagstadgad uppgift ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet. I många kommuner är det Folkhälsan som står för den svenskspråkiga verksamheten.