Ett förtroende som går djupt - Folkhälsan

25 april 2018

Ett förtroende som går djupt

Mångsidigheten är Folkhälsans absolut viktigaste styrka, sade Georg Henrik Wrede till pressen när det i mars framkom att han valts till Samfundet Folkhälsans nya verkställande direktör. Om en vecka, den 2 maj tillträder han som vice verkställande direktör för att från första augusti 2018 ta över rodret helt. Vi träffades som hastigast inför starten för att utbyta lite tankar.

Mångsidigheten är den här organisationen i ett nötskal, menar Georg Henrik Wrede. Folkhälsan med sin medborgarverksamhet, sin vård, sin utbildning och sin forskning har under årens lopp byggt upp ett gediget förtroendekapital som inte är fy skam. Tusentals föräldrar, anhöriga, ungdomar, frivilliga och en stor personal på 1500 personer är stolta över sin organisation, det visar alla mätningar. Det här förtroendekapitalet går så mycket djupare än det som en läkarcentral bygger upp, menar Georg Henrik Wrede, med anspelning på social- och hälsovårdsreformen.

För Georg Henrik Wrede gäller det nu att lära känna alla Folkhälsan sektorers starka sidor... men också det som ännu kan förbättras. Det är viktigt att känna till utmaningarna när man väljer den framtida vägen för organisationen.

 

 

Förändring är ett konstant tillstånd

Han känner ingen ångest för förändringar. Förändringarna finns med oss hela tiden, förändring är ett oundvikligt, konstant tillstånd. Han talar hellre om utveckling. Vi ska vara uppmärksamma på de faktorer som driver utvecklingen i samhället och därmed också Folkhälsan.

Om valfriheten, en av social- och hälsovårdsreformens nyckelbegrepp säger Georg Henrik Wrede att han förhåller sig positivt till valfrihet, men att det alltid i valfrihetsfrågor finns en ansvarsaspekt. Äkta valfrihet bygger på att den som väljer har tillräckligt med kunskap och resurser att fatta ett gott beslut. Men faktum är att vi sällan har facit på hand när vi väljer, vi måste också lita på dem som erbjuder tjänsterna. Dagligen väljer vi som konsumenter mellan produkter som vi kanske inte förstår oss på; data- och telefonpaket eller försäkringsskydd för att nämna några. Vi är tvungna att lita på dem som erbjuder oss produkterna, det här blir extra viktigt när det handlar om social- och hälsovårdstjänster. När det gäller vår hälsa handlar det också om förtroende och ärlighet i förhållande till våra egna preferenser. Vad är viktigare; vård på svenska eller den vård som ligger närmast hemmet?

Förväntan på uppdraget

Georg Henrik Wrede har mycket att bita i när han tillträder. Han är nöjd att ha nuvarande vd:n, högt respekterade Stefan Mutanen vid sin sida från april till augusti. Han ser med förväntan på sitt nya uppdrag vid en av Svenskfinlands intressantaste arbetsplatser.

Organisationen är ju bekant sedan tidigare, han har jobbat på Folkhälsan som åboländsk verksamhetsledare, som dagvårdschef och som chef för hälsofrämjande. Efter Folkhälsan blev det Mannerheims barnskyddsförbund med direktörsuppdrag och senast som direktör för ungdomsarbete och politik vid Undervisning- och kulturministeriet.

Ungdomar utan hopp

Ungdomsfrågorna har länge legat Georg Henrik Wredes hjärta nära. Intresset började redan under skoltiden i en bra skola där han blev tagen på allvar som elev. Han fick lära sig att ta ansvar både i skolan och senare i studentpolitiken. Delaktighet, att lyssna på andras åsikter och ge folk en möjlighet att vara med i beslutsprocessen känns viktigt för Georg Henrik.

Och även om de nordiska samhällena är bra på att hålla en balans mellan trygghet, jämlikhet och möjligheter för olika människor, tycker han ändå att det i Finland finns en för stor grupp ungdomar som håller på att glida ut i långtidsarbetslöshet, hopplöshet och mentala problem. Det sistnämnda är mycket oroväckande tycker Wrede och anser att Folkhälsan skulle ha en intressant uppgift när det gäller just ungdomar som mår psykiskt dåligt. Att ge stöd och inge hopp.

Vid sidan av allt det andra som ska göras förstås.

Text: Camilla Westerlund
Foto: Mikko Käkelä/Folkhälsan