Ungdomsarbete: Förmånligare att förebygga än att återintegrera - Folkhälsan

16 april 2018

Ungdomsarbete: Förmånligare att förebygga än att återintegrera

För samhället blir det betydligt förmånligare att förebygga utslagning, än att återintegrera ungdomar som redan är utslagna.

Med hjälp av analysverktyget Social Inclusion Support Tracking, förkortat SIST, kan man mäta hur mycket stöd en individ behöver för att integreras och för att komma förbi utmanande övergångsskeden i livet.

Resurscentret Föregångarna i Vasa använder SIST för att analysera sin uppsökande ungdomsverksamhet. Resurscentret kommer nu att göra en analys av reparativt kontra förebyggande ungdomsarbete och samtidigt utvärdera analysverktyget. Inom nätverket för ungdomsverkstäder implementeras denna arbetsmetod som bäst.

- Vår målsättning är att uppdatera och korrigera brister i analysverktyget som finns i nuläget samt översätta själva metoden och analysen till finska och engelska. Vi hoppas kunna sprida resultaten i Norden och i Europa, säger projektledare Rainer Lytz.

Resurscentret Föregångarna vill fokusera på ett proaktivt grepp istället för enbart ett reparativt.

- Vi har valt att utveckla och jobba med ett verktyg som i sin tur skall spara både samhällsresurser och minska på individuella svårigheter, säger Daniel Åkermark, verksamhetsledare för Resurscentret. Det här kommer självklart att synas också i vårt arbete regionalt och i samarbete med kommunerna.


Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Resurscentret Föregångarna
250 000 € för projektet (SIST). Föregångarna är en del av Folkhälsan (Folkhälsan Utbildning).

- Vi är naturligtvis jätteglada för att Undervisnings- och kulturministeriet valt att stöda projektet. Det här betyder både ett erkännande för de arbetsmetoder vi använder oss av, och ett stöd för våra planer framåt, säger Rainer Lytz.

Bilderna inne i texten är från Föregångarna, fotograf Karolina Isaksson, Bildbolaget Du&Vi.