Taklagsfest på Gullkronan i Helsingfors - Folkhälsan

06 oktober 2017

Taklagsfest på Gullkronan i Helsingfors

Bostadshuset Gullkronan, som byggs invid Folkhälsans seniorhus i Brunakärr i Helsingfors, firade taklagsfest på fredagen 6.10. Över 100 personer, både byggare och blivande invånare, deltog i festen i parkeringshallen i husets källare.

– Vi börjar nu se en dröm som blir verklighet, sade Stefan Mutanen, styrelseordförande för Gullkronan och riktade ett särskilt tack till alla som arbetar på bygget och som är de som gör att drömmen kan bli sann.

I Gullkronan finns 84 seniorbostäder av vilka endast två ännu inte är sålda. Stefan Mutanen konstaterade i sitt festtal att Gullkronan på många sätt är resultatet av ett nytänk.

– Gullkronan kommer tillsammans med Folkhälsans seniorhus och Majblomman att utgöra ett campus. Dessutom byggs bostäderna så att invånarna ska kunna bo hemma så länge som möjligt, och om det behövs få de vårdtjänster som de behöver, sade Mutanen. Men framför allt handlar det om valfrihet – om rätten att välja sina tjänster och att välja bort.

Gullkronan beräknas stå färdig under sommaren 2018.