Välkommen till våra nya webbsidor! - Folkhälsan

15 maj 2017

Välkommen till våra nya webbsidor!

Folkhälsans nya webbsidor har publicerats. Sidorna har fått ett nytt utseende men den största förnyelsen har skett bakom kulisserna, det vill säga rent tekniskt.

Eftersom allt fler besöker vår webbplats via olika mobila apparter är sidorna responsiva, det vill säga de anpassar sig till olika digitala apparater (mobiler, pekplattor och datorer).

Sidorna är inte kompletta när de publiceras; en kontinuerlig anpassning och produktion sker under hela år 2017. Till exempel de finsk- och engelskspråkiga sidorna är ännu under arbete.

Du går gärna ge respons på sidorna, e-posta antingen jean.forsman@folkhalsan.fi eller jaana.hagelberg@folkhalsan.fi