Rekordresultat i luciainsamlingen 2017

Luciainsamlingen 2017 inbringade 164 000 euro, vilket är mer än någonsin tidigare. De insamlade medlen går till riktat stöd för utsatta barnfamiljer.

Finlands Lucia och Folkhälsan med samarbetsparter Yle och Hufvudstadsbladet vill rikta ett stort och hjärtligt tack till var och en som deltagit i luciainsamlingen 2017. Alla bidrag, både stora och små, är viktiga. Rekordinsamlingen på 164 000 euro går till ett gott ändamål och behövs verkligen.

Familjer som har det svårt får konkret stöd

Hjälpen går direkt till familjerna och vi ser att lägren har god effekt, säger Katarina Fagerström på Folkhälsan. Hon jobbar med utsatta barnfamiljer genom våra FamiljeKraft-läger, planerar och är med på lägren och träffar familjerna. Här får den som vill prata med andra i grupp eller enskilt, delta i organiserat program och umgås med andra i liknande livssituation. För barnen ordnas aktiviteter och lekar.

”Det enda vi behövde fokusera på var att vara tillsammans, säger Heidi-Jessica Lahola om Folkhälsans Familjekraft-läger. De vuxnas stunder där man i lugn och ro fick dela med sig av känslor, erfarenheter och utmaningar gav henne ny styrka.” Foto: Mikko Käkelä

– Många barnfamiljer har det väldigt svårt i dag och det känns bra att så många vill bidra till att hjälpa dessa familjer. Det fina insamlingsresultatet gör det möjligt att fortsätta med den verksamhet som redan finns, bl.a. FamiljeKraft-läger, säger Folkhälsans kommunikationschef Camilla Westerlund, som koordinerar luciakampanjen. Vi är väldigt glada och tacksamma över det fina resultatet.

– Det är viktigt att familjerna blir hörda och att de känner att de blir hörda, säger Fagerström. Att få träffa andra familjer som också kämpar med sin vardag är också betydelsefullt, dels kan man utbyta erfarenheter och dels får man märka att man inte är ensam.

Under 2017 har Folkhälsan ordnat tre läger för familjer som av en eller annan orsak har det tungt. I lägren deltog totalt 28 familjer och 68 barn.

Många bidrar till insamlingens framgång

– En viktig roll i luciakampanjen har förstås Finlands Lucia. Anna-Kajsa Edström och luciakören under ledning av Jannike Sandström gjorde under en månads tid ca 90 besök – det är väldigt många människor som konkret får ta del av det ljus och den värme lucia står för, berättar Camilla Westerlund. Ett stort tack till Anna-Kajsa Edström och kören – och också till våra samarbetsparter Svenska Yle och Hufvudstadsbladet, till luciamammor och luciapappor, till luciaambassadörer och alla andra som ställt upp och på frivillig basis jobbat för luciainsamlingen.

Kröningen i Helsingfors domkyrka 13.12 såg av 60 0000 tittar på Yle Fem och 3 000 följde med Yles live stream av kröningen, på Yles Arena sågs kröningen av 7 000 personer.

Den nya lucialåten Allt har ett ljus, som Folkhälsan gjorde för att hylla Finlands 100-årsjubileum, har fått stor spridning och nådde Vegatoppens första plats.

Mer information om Finlands Lucia och luciainsamlingen:
Camilla Westerlund, kommunikationschef
Tfn: 050 374 8239
camilla.westerlund@folkhalsan.fi

Här kan du se Lucia!

Här hittar du alla Finlands Lucias uppträdanden som är öppna för allmänheten.

Lucia 2017

Här hittar du bland annat info om hur du bokar ett luciabesök, om luciakören och om luciakortegen.

Vill du bjuda in Lucia?

I december och början av januari besöker Finlands Lucia och luciakören närmare 100 olika ställen. Boka gärna redan nu, för att försäkra dej om att Lucia med följe kan besöka er.

Lucia uppträder till exempel på sjukhus, äldreboenden och konserter, däremot inte på kommersiella tillställningar.

När Lucia kommer vill vi att alla som träffar henne får möjlighet att delta i insamlingen. Det betyder att några personer behövs för att gå runt med insamlingsbössor. Den som vill kan naturligtvis ordna insamlingsdeltagandet på annat sätt också, till exempel kan man göra en inbetalning på ett luciakonto.

Vi vill gärna att Lucia får besöka nya platser som hon tidigare inte besökt.

Vi försöker fördela luciabesöken geografiskt rättvist, men förfrågan måste komma från allmänheten. Lucia har ett intensivt program så vi strävar efter att sätta in bokningarna på ett logistiskt smart sätt.

Om årets lucia är bokad vid önskat tillfälle kan fjolårets lucia undantagsvis uppträda med några tärnor.

Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på något av våra insamlingskonton:

Aktia FI12 4055 1120 0450 79

Nordea FI64 1562 3000 1093 32

Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Insamlingstillstånd har beviljats av Polisstyrelsen. Tillståndets nummer är POL-2015-13662. 

Boka besök av Finlands Lucia med: 
Annika Höglund, kampanjplanerare
Tfn: 050 360 7933
annika.hoglund@folkhalsan.fi Sjung med i luciakören

Att vara med i luciakören blir för många ett minne för livet. Gemenskapen i kören är fin. Lucia med följe är efterlängtade gäster för många av dem de besöker. Att uppträda i Domkyrkan i Helsingfors på kröningen 13.12 inför publiken i kyrkan, på Senatstorget och i radio och tv säger de som varit med att är mäktigt.

Luciakören är en projektkör som uppträder tillsammans med Finlands Lucia vid olika evenemang främst i december. Beroende på evenemanget uppträder antingen hela kören eller en del av den.

Vill du vara en av Lucias tärnor och sjunga med i kören?

Insjungning för nya körmedlemmar ordnas i oktober 2018. 

Vi önskar att du är van att sjunga i stämmor och att du är beredd att satsa på uppdraget.

Ytterligare information ger Annika Höglund, tfn 050 360 7933 eller e-post lucia@folkhalsan.­

Kom med i luciakortegen

Finlands Lucia och luciakortegen kör genom Helsingfors centrum efter luciakröningen och samlar 30 000 åskådare längs gatorna. I luciakortegen finns plats för många olika ekipage, som tar sig fram till fots eller på hjul.

Vill ditt företag eller din organisation vara med i kortegen? Att delta med ett eget ekipage i luciakortegen är roligt och samtidigt ett sätt att hjälpa – deltagaravgi­ften är 200 euro och går oavkortad till luciainsamlingen. De som deltar i kortegen står själva för sina ekipage.

Är du intresserad av att vara med eller vill du veta mera?

Kontakta då Patrik Lindholm tfn 050 400 2081 eller e-post lucia@folkhalsan.fi.

Du kan rösta på Finlands Lucia 2017 till och med onsdag 29.11. Läs om kandidaterna och rösta på www.lucia.fi.

En luciajury har valt ut de tio kandidaterna bland de anmälningar vi fick in. Juryn bestod i år av Mia Hafrén, Mårten Svartström och Steffen Ørsted.

Du kan också delta i insamlingen utan att rösta på en luciakandidat.

Om Finlands Lucia

Här kan du bland annat läsa om luciatraditionen, luciainsamlingen, om hur du kan stöda insamlingen och om luciamärket.

Utsatta familjer – de finns närmare än du tror

Under åren 2014–2017 samlar luciainsamlingen in medel för att stöda barnfamiljer, som har det svårt i sin vardag. Under 2016 inbringade insamlingen ungefär 140 000 euro.

Det finns många olika orsaker till att barnfamiljer har det tungt. Till exempel fattigdom, sjukdom eller brist på nära stödjande relationer gör att många familjer löper risk för att bli utmattade och inte orka med sitt föräldraskap trots att viljan och förmågan till gott föräldraskap finns.

Läger och kamratstöd ger kraft

Folkhälsan har redan tidigare ordnat olika verksamheter som stöder utsatta barnfamiljer. FamiljeKraft-lägren ger föräldrarna möjlighet att under några dagar lämna de vardagliga sysslorna och i stället få tid att fundera på sitt föräldraskap, medan barnen ges möjligheter till fritidssysselsättningar man kanske annars inte kunde få pröva på. Utvärdering har visat att föräldrarna känt sig stärkta direkt efter lägren men även under en längre tidsperiod efteråt. För barnen har det gett ett livslångt minne av att ha fått ett aktivitetsfyllt lov, i synnerhet om familjen lever med ekonomiska svårigheter.

Under år 2018 ordnar vi 3–4 läger på olika håll i Svenskfinland. Familjerna ansöker om att få komma med på lägret och ska då lämna in ett utlåtande av till exempel en socialarbetare i hemkommunen om behovet av stöd.

Våld i nära relationer

När föräldrarna är utmattade och utsatta kan det också leda till våld i nära relationer. I det våldsförebyggande arbetet är fokus på barnen. I situationer där barn blivit åskådare till våld behöver de få en möjlighet att hitta ord på sina upplevelser trots att de kanske inte själva blivit utsatta för våldet.  Våldet påverkar hela kroppen, även hjärnans funktionsförmåga. Arbetet med att öka professionellas mod att ta våld i nära relationer till tals och erbjuda barn samtalsmöjligheter fortsätter. Trappan är en metod att systematiskt via 4–8 samtal gå igenom det som barnet eller den unga upplevt. Folkhälsans Trappan-arbete startade i samband med luciainsamlingarna 2008–2010.

Under år 2018 fortsätter vi att utbilda professionella i Trappan-metoden i både södra Finland och Österbotten med målsättningen att garantera att alla kommuner har någon utbildad som kan föra Trappan-samtal med ett barn som upplevt våld i sin närmiljö.

Kamratstöd för tonårsföräldrar

För många föräldrar är det en utmaning att ha tonårsbarn. Frigörelsen från familjen kan ta häftiga uttryck. Föräldrar kan få stöd av gruppsamtal då de får uppleva att de inte är ensamma i sin situation och att varje familj är unik.  Folkhälsan har en lång erfarenhet av stöd för föräldrar med tonårsbarn i grupp. Det senaste materialet utvecklades i början av 2000-talet under namnet FöräldraKraft.

Under år 2015 fortsatte piloteringen av FöräldraKraft bland föräldrar med ungdomar i riskzonen i samarbete med sociala myndigheter (skolkuratorer och barnskyddets socialarbetare) i några kommuner.

Stöd till blivande mammor

Att få ett barn är en omvälvande situation och varje förälder vill bli en så bra förälder som möjligt. Under graviditeten uppstår det många frågor kring förändringar i kroppen och hur man kan ge babyn bästa möjliga förhållanden att utvecklas från. Kost, sockervärden, motion kan oroa den blivande mamman. Reflektion i grupp bland väntande mammor har utvärderats och det har visat sig vara en trygghetsstärkande metod vid sidan av mödrarådgivningens service. Hittills har Mammakraft-grupper endast erbjudits gravida i allmänhet men vi kommer att testa och utveckla verksamheten för grupper i riskzonen.

 

Genom att rösta på Finlands Lucia deltar du i insamlingen. Du kan också delta i insamlingen utan att rösta på en kandidat, antingen genom att överföra pengar till ett Luciakonto eller genom att donera pengar med Mobile Pay.

Om du vill delta i insamlingen kan du betala in önskad summa på något av våra insamlingskonton:

Aktia FI12 4055 1120 0450 79

Nordea FI64 1562 3000 1093 32

Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Insamlingstillstånd har beviljats av Polisstyrelsen. Tillståndets nummer är RA/2018/8.

Är du årets Lucia? 

Om du vill bli Finlands Lucia ska du ha fyllt 18 år, tala svenska, tycka om att uppträda och sjunga bra. Det är också viktigt att du är empatisk och har lätt för att möta människor i olika åldrar och olika – ibland svåra – livssituationer. Du kan också anmäla någon du känner som du tycker skulle vara lämplig som Finlands Lucia. I så fall behöver du kandidatens medgivande.

Anmäl dig eller någon annan genom att fylla i kandidatblanketten  i oktober-novemeber 2018. Vi behöver också en rekommendation från någon som känner dig, ett foto och gärna en ljudfil eller film med valfri sång. Du ska ha möjlighet att delta i de tios dag, då alla luciakandidater träffas, och på heltid kunna ägna dig åt luciauppdraget från början av december till början av januari.

Luciamärket

Förutom den riksomfattande luciainsamlingen samlar de lokala Folkhälsanföreningarna in medel till verksamheten genom att sälja luciamärken.

Luciamärkesförsäljningen pågår under november och december. Luciamärket kostar 4 €. Försäljarna får 80 cent per sålt luciamärke.  Intäkterna från luciamärkesförsäljningen går till det lokala hälsofrämjande arbetet bland barn och unga.      

Köp luciamärket

Luciamärken säljs främst av barn.

Luciamärken kan också köpas i våra Folkhälsanhus och Luckorna runtom i Svenskfinland

Vill du sälja luciamärken?

Om du vill sälja luciamärken kontaktar du en lokalförening nära dej eller kontaktar oss på lucia@folkhalsan.fi, tfn 050 360 7933.

Så här redovisar ditt barn sin luciamärkesförsäljning

När barnen sålt sina luciamärken ska försäljningen redovisas. Det gör barnen i skolan till den lokalförening som besökte skolan och delade ut luciamärken. Folkhälsans lokalföreningar hittar du här på vår webb under Meny och Föreningar. Ifall du är osäker kan du också mejla lucia@folkhalsan.fi eller ringa oss på tfn 050 360 7933, så ger vi dej rätt kontaktuppgifter.

Vill du vara ambassadör för luciainsamlingen? I år går insamlingen till utsatta barnfamiljer i form av förebyggande barnskyddsarbete, FamiljeKraft-läger, utbildning av professionella som möter barn som upplevt våld i sin närmiljö, grupper för föräldrar och mammor samt familjecaféer.

Som ambassadör för insamlingen kan du bland annat:

• Berätta om insamlingen för vänner och bekanta, om varför den görs och om behovet av tidiga insatser för familjer som riskerar att bli utmattade.

• Gilla Finlands Lucia på Facebook (www.facebook.com/finlandslucia) och gilla och dela det vi publicerar där, bland annat om varför insamlingen görs och vad vi gör med de medel vi får in.

• Ta initiativ till att din arbetsplats, förening eller klubb deltar i insamlingen.

• Uppmuntra någon som har bemärkelsedag att välja insamlingen som mottagare för gåvor.

• Delta i insamlingen antingen genom att rösta på Finlands Lucia eller med en donation, och uppmuntra andra att också delta.

Ifjol inbringade insamlingen drygt 140 000 euro.  Målsättningen i år är att överskrida senaste år. De insamlade medlen går i sin helhet till insamlingsändamålet.

Röstningen avslutas 29.11.2017 och insamlingen pågår till och med 31.1.2018.

Rösta och delta i insamlingen på www.lucia.fi

Hör gärna av dig med frågor till lucia@folkhalsan.fi. 

Flygblad för luciaambassadörer. 

Kontakt

  • Annika Höglund

   Kampanjplanerare

  • tfn:
   050 360 7933

  • Kontakta
  • Camilla Westerlund

   Kommunikationschef

  • tfn:
   050 374 8239

  • Kontakta
  • Eva-Maria Nystén

   Producent

  • tfn:
   040 503 0876

  • Kontakta