Rennox utbildningar 2018

Vill du lära unga om återhämtning? Kom på kurs!

Jobbar du med unga och är intresserad av stresshantering och återhämtning? Vill du leda en må bra-grupp för unga? Då kan Folkhälsans Rennox-gruppledarutbildning vara någonting för dig.

Det är nu dags att anmäla sig till höstens gruppledarutbildningar, som ger dig färdigheter i att leda RennoX-grupper för unga i 16–20-årsåldern.

Projektledarna Nina Martin och Karin Kastén berättar att intresset bland både elever och professionella har varit stort. I våras testade man RennoX-grupperna i ett gymnasium och en ungdomsverkstad och responsen var väldigt positiv.

– Ungdomarna tyckte att det var fint att få tid att fundera på sig själv, hur man mår och hur man kan stöda den egna orken, säger Nina Martin.

– Det ställs många krav på de unga och det kan kännas stressigt. I grupperna märker man att man inte är ensam med att känna så här och får diskutera det med andra och dela tips, fyller Karin Kastén i.

RennoX lär unga om återhämtning

RennoX är en måbra-kurs för unga i andra stadiet, där man träffas och diskuterar olika teman i små grupper. Kamratstöd är en viktig aspekt av grupperna, och därför hålls deltagarantalet mellan 4 och 9 personer. Under varje träff behandlas ett tema och hur ingående ett visst tema behandlas utgår från deltagarnas behov. Ett stort tema är stresshantering och återhämtning, men också teman som nervositet, tidshantering och sömn kan komma på fråga.

– Gruppen gav mig bättre insikt i mitt eget liv och hur jag lever. En avslappnande timme efter skolan, skönt att få annat att tänka på, skrev en elev som respons. En annan lyfte upp kamratstödet:

– Trevligt att höra andras åsikter och veta att man inte är ensam.

RennoX har utvecklats för finskspråkiga gymnasier i Åboland, där det redan är väletablerat i så gott som alla skolor. Utbildningsmaterialet har utarbetats av Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt, och Folkhälsan har sedan i sin tur översatt materialet.

– Ett tillägg vi har gjort är att vi har inkluderat en så kallad firstbeat-mätning, där man mäter pulsen för att mäta stress och återhämtning i vardagen, berättar Martin.

Enligt Kastén mäter man pulsen och variationen av hjärtfrekvensen, som sedan analyseras av ett program. Analysen visar hurdan sömnen har varit och om man fått in återhämtande stunder under dagen, och deltagarna får sedan diskutera sina resultat med gruppledarna.

En inblick i ungas vardag

Genom att gå RennoX-gruppledarutbildning bidrar man till att ordna meningsfull verksamhet för unga och ge dem en möjlighet att stanna upp i vardagsstressen, beskriver Nina Martin.

– Ledarna kan få ut mycket av umgänget med ungdomarna, och lär sig dessutom nya arbetssätt och metoder som de kan dra nytta av också annars i sitt arbete.

Varje RennoX-grupp har två ledare, och tanken är att den ena ska vara en utomstående person. På det sättet kan det kännas lättare att prata fritt, då gruppen inte är kopplad till skolan man går i.

– Via grupperna kan det dyka upp saker som man inte alls tänkt på i skolan, om till exempel vad de unga grubblar på. Det är en trygg miljö där de unga får tala ut; det finns inget som hindrar dem utan allt kan diskuteras, säger Karin Kastén.

Kommande utbildningar

Klicka på en av utbildningarna för att få mer information

2 st. i

Kontakt

  • Karin Kastén

   Projektledare De e lugnt

  • tfn:
   044 757 8895

  • Kontakta
  • Nina Martin

   Projektet De e lugnt

  • tfn:
   044 788 6336

  • Kontakta