Corona

Vi följer med läget med coronaviruset

Folkhälsan följer myndigheternas direktiv gällande coronaviruset. Våra olika verksamheter har beredskapsplaner för situationer som kan uppstå. Vår personal har informerats om de direktiv som gäller just dem i olika situationer.

Serviceproduktionen

Vi producerar service för många olika målgrupper, allt från barn till äldre. Många av våra kunder hör till riskgruppen gällande coronaviruset. Vi har för att skydda dessa riskgrupper infört vissa restriktioner gällande bl.a. besök utifrån.

Verksamheten styrs starkt av myndighetsdirektiv, och då kan även snabba åtgärder vidtas. Berörda hålls informerade.

Restaurangerna

Restaurangerna i våra hus garanterar matförsörjningen för invånarna men stängs för allmänheten i de hus vi har invånare.

Elsas kök på Norrvalla (Vörå) erbjuder hemleverans och take-away.

Restaurang Ossian på Topeliusgatan 20 i Helsingfors har stängt.

Café Vreten i Mariehamn kör ut mat till seniorer via Folkhälsans hemtjänst. Bokningen görs till hemtjänsten på tfn 018 52 70 53 kl. 12–16 senast dagen innan leverans. Hemleverans gäller vardagar inom Mariehamn. Lunch kostar 10,90 euro och innehåller husmanskost, sallad och bröd samt hemkörning. Här hittar du lunchmenyn.

På Östanlid sköts lunchrestaurangen av Endivo catering&lunch. Här hittar du lunchmenyn.

Folkhälsans vård- och seniorhem 

Våra boenden är stängda för besök just nu. Personer över 70 år anmodas av regeringen att undvika kontakt med andra personer. Ring om din anhöriga själv kan svara i telefon, skriv meddelanden eller kort och visa din omsorg på andra sätt. Om du har ytterst tvingande skäl att besöka din anhöriga kontakta boendet. Att begränsa besöken och telefonsamtalen som kräver personalens hjälp är en tråkig åtgärd, men genom att göra det förhindrar vi spridningen av viruset och ger våra vårdare arbetsro. 

Folkhälsans daghem och eftisverksamhet

Regeringen har rekommenderat att alla som har möjlighet att ordna sin barndagvård sköter dem hemma. Vilka av Folkhälsans daghem och eftisar som eventuellt har öppet besluts av myndigheterna. Hur det blir i respektive kommun kommer det närmare information om via dagiset.

Folkhälsans lekpark Backeberg - verksamheten avslutad

Mariehamns stad har sagt upp avtalet med Folkhälsan på Åland rörande lekparksverksamheten i Backeberg från 1.7.2020. Med anledning av att undantagstillståndet till följd av coronapandemin har förlängts till 13 maj har Folkhälsan på Åland och Mariehamns stad gemensamt beslutat om tidigare stängning av lekparksverksamheten. Backeberg har öppet sista dagen fredagen den 3 april.

Terapierna på Folkhälsan 

Terapierna och habiliteringen (neuropsykolog, psykolog, talterapeut, fysioterapeut och ergoterapeut) på Folkhälsan fortsätter. I de flesta fall sker terapin på distans, via en säker videolänk på nätet. Tekniska problem kan förekomma nu i början – ha tålamod, vi gör vårt bästa för att lösa dem så snabbt som möjligt.

I de fall terapin inte går att sköta på distans och det bedöms som viktigt att terapin inte får ett avbrott kan terapin ske på mottagningen, ifall både klient och terapeut är friska. Vi följer direktiven från myndigheterna, FPA och beställaren.

Terapeuterna kontaktar alla klienter och kommer överens om hur terapin fortsätter.

Folkhälsans sommarläger och -klubbar    

Just nu utgår vi ifrån att våra sommarläger och sommarklubbar kommer att kunna ordnas som planerat, och anmälningar tas emot så som tidigare meddelats. Vi följer med situationen och meddelar alla anmälda så snabbt som möjligt vid eventuella förändringar.

Folkhälsans barnskyddsenheter

Verksamheten vid Folkhälsans barnskyddsenheter på Mjölbolsta fortsätter som normalt. I fråga om skyddshemmet har Institutet för hälsa och välfärd på sina hemsidor sagt att klienter om möjligt bör ringa till skyddshemmet innan de kommer dit. 

Gruppverksamheter inhiberade

Folkhälsans förbunds olika gruppverksamheter och babysim har tills vidare paus. Vi startar upp igen så fort som myndighetsbestämmelserna tillåter.

En del av grupperna träffas via nätet och/eller håller kontakt per telefon.

Simskolorna håller paus

De flesta av våra simskolor arrangeras av Folkhälsans lokalföreningar. Folkhälsan följer regeringens rekommendationer och våra gruppverksamheter tar därför paus. För de enskilda simskolornas del ber vi dock kontakta kursens ansvarsperson, simskolorna hittas på www.folkhalsan.fi/sim och www.folkhalsan.fi/kurs.

Yrkesutbildningen

Läroanstalternas samt det fria bildningsarbetets utrymmen är stängda fram till den 13 april 2020 och närundervisningen ställs in. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bl.a. genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier.

Resurscentret Föregångarna

Resurscentret strävar efter att kunna fortsätta ge individuellt stöd.

Denna sida är senast uppdaterad måndagen den 6 april 2020 klockan 13.50.