Yrkesexamen för tränare

Startdatum: 15.10.2021
Kursperiod: HT 15.10.2021 - 27.11.2021, VT 20.01.2022 - 13.03.2022
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Thomas Asp
thomas.asp@folkhalsan.fi
050-5051139
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.06.2021 00.00
Anmälan stänger: 04.09.2021
Kurskod: 38NF0100559
Kurspris: 2200,00 €

Yrkesexamen i idrott och träning, kompetensområdet för träning(tränare) med fokus uthållighets betonade grenar 15.10.2021-31.3.2023


Folkhälsan anordnar nu en ny förberedande utbildning för Yrkestränare. Utbildningen kommer att fokusera på uthållighets idrotter vilket betyder att utbildningen passar speciellt för tränare inom skidåkning, orientering, löpning, simning och cykling.


Utbildningen är en examen på andra stadiet och följer en läroplan som är godkänd av Utbildningsstyrelsen (https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/kooste/2598340 ).


Utbildningen består av 10st närstudietillfällen med tillhörande distansuppgifter och avläggs genom yrkesprov inom 1 obligatorisk och 1 valfri studiehelhet (https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/2598340/reformi/sisalto/4978358 ).


Utbildningen omfattar 150kp och en individuell studieplan görs för varje studerande baserat på tränarens tidigare erfarenhet och kunnande.


Utbildningen leds och koordineras av Tom Andtbacka och Thomas Asp. Närstudierna kommer att hållas av ett flertal olika tränare, ledare och idrottare som alla med sin bakgrund och specialkunskap kommer att ge en bred och stabil grund för blivande yrkestränare.


 


Viktiga datum:


1)Intresseanmälan före 1.8.2021 här via. Slutlig ansökan senast 4.9.2021


2)Närstudietillfällen:


Del 1, 15-17.10. 2021 Tema: Idrottens verksamhetsmiljö och idrottaren i centrum


Del 2, 26-28.11.2021  Tema: Fysiologi(Daniela Eklund) och instruktionsövningar


Del 3, 20-23.1.2022 Tema: Snabbhet och träningsmetodik/inlärning


Del 4, 10-13.3.2022 Tema: Styrka och rörelsemönster med Tommi Pärmäkoski och David Söderberg


Datum för övriga närstudietillfällen planeras i början av kursen.


 


Pris: 2200 euro för den förberedande utbildningen, inklusive helpension på Norrvalla under närstudierna samt examensavgiften. Grenspecifika kostnader om ca 500euro kan tillkomma beroende på vilka studieresor som görs.


Frågor och information:


Tom Andtbacka             0503531457                   tom.andtbacka@gmail.com


Thomas Asp                  0505051139                   thomas.asp@folkhalsan.fi


 


 

Tider :

20.01.2022 16.00 - 23.59 Campus Norrvalla
21.01.2022 00.00 - 23.59 Campus Norrvalla
22.01.2022 00.00 - 23.59 Campus Norrvalla
23.01.2022 00.00 - 13.00 Campus Norrvalla
10.03.2022 16.00 - 23.59 Campus Norrvalla
11.03.2022 00.00 - 23.59 Campus Norrvalla
12.03.2022 00.00 - 23.59 Campus Norrvalla
13.03.2022 00.00 - 13.00 Campus Norrvalla