Trappanutbildning

Startdatum: 30.10.2019
Kursperiod: 30.10.2019 - 29.11.2019
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Sandra Jourdan
Sandra.Jourdan@folkhalsan.ax
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.04.2019 00.00
Anmälan stänger: 30.09.2019
Kurskod: 0100528
Kurspris: Gratis

Trappanutbildning


Trappan-modellen är ett psykosocialt jag-stödjande arbetssätt för dig, som möter barn som har upplevt våld inom familjen. Trappan består av 4-10 samtal där barnet lär sig sätta ord på sina upplevelser. Trappan-samtalen är varken utredning eller behandling utan är barnets eget utrymme att skapa ett sammanhang av vad som har hänt. Trappan-samtal passar inom elevvård, familjearbete, barnskydd och olika former av socialt arbete. Utbildningen är indelad i tre moduler. Mellan modulerna två och tre förbinder du dig att sätta igång med en Trappan-process eftersom fokus under modul tre ligger på handledning och uppföljning.


Modul 1: 30.10-1.11 2019 kl. 9-16


Modul 2: 27-29.11 2019 kl. 9-16


Modul 3: handledning sker under vintern 2020


Målgrupp: I ditt arbete möter du barn som kan ha upplevt våld inom familjen och du vill bli bättre på att prata om våld och bemöta de här barnen. Du har via din grundutbildning och examen från universitet eller yrkeshögskola kunskap om och förståelse för utsatta barns situation.


Innehåll: kris och trauma, anknytning, våld, respekt och trygghet i parrelationer - ur ett barnperspektiv, förklaringsmodeller för våld, kön, skuld och skam, Trappan-modellens innehåll, förberedelser, tillämpning och handledning.


Utbildare: Familjerådgivare Barbro Näse, psykolog och familjerådgivare Petra Zilliacus, professor Leo Nyqvist, jämställdhetskonsulent Malin Gustavsson, socialarbetare och familjeterapeut Katarina Fagerström, socialarbetare och sakkunnig i familjearbete Britt-Helen Tuomela-Holti.


Ansökan: Varje sökande lämnar in en fritt formulerad A4, ur vilken det framgår grund- och tilläggsutbildningar, arbetssituation och beskrivning av möjligheter att arbeta utgående från Trappan-modellen. i ansökan får du gärna nämna om du planerar att delta ensam  eller med en/flera medarbetare. Utbildningen har begränsat antal platser. Personer som deltar tillsammans med en/flera kollegor från sin arbetsplats/organisation eller enhet prioriteras framom ensamsökande. Varje sökande lämnar dock in en egen ansökan. Antagningsbesked meddelas ca en vecka efter avslutad ansökningstid. Vid antagning förväntas du delta i hela utbildningen.


Kostnad: utbildningen är gratis för deltagarna. Lunch betalar var och en själv. Alla deltagare ska på egen bekostnad skaffa Trappan-boken tills utbildningen börjar. Du rekommenderas bekanta dig med boken före kursstarten. 


Sista ansökningsdag 30.9 2019.


Plats meddelas senare.

Tider :

30.10.2019 09.00 - 16.00 Dagcenter
31.10.2019 09.00 - 16.00 Dagcenter
01.11.2019 09.00 - 16.00 Dagcenter
27.11.2019 09.00 - 16.00 Dagcenter
28.11.2019 09.00 - 16.00 Dagcenter
29.11.2019 09.00 - 16.00 Dagcenter