NLP Practitioner 2020-2021 på Norrvalla

Startdatum: 10.09.2020
Kursperiod: HT 10.09.2020 - 14.11.2020, VT 21.01.2021 - 03.04.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Nina Boström
nina.bostrom@folkhalsan.fi
050-3584371
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.03.2020 08.00
Anmälan stänger: 30.08.2020
Kurskod: 38NF0100517
Kurspris: 1420,00 €

Kursen kan användas som en ”hjäp till självhjälp”, men också om man vill få verktyg till att hjälpa andra. NLP kallas ibland även för ”vardagspsykologi”.

Kursen kommer till stor nytta i livet och arbetslivet och i interaktionen med andra eller/och med chefer, kollegor och samarbetspartners.

Kursen riktar sig till dig som vill:
- Nå dina mål lättare (personliga eller karriärsinriktade)
- Lära dig att bättre förstå dig själv och andra
- Bryta dåliga mönster och skapa nya vanor och strategier
- Få mer positivitet, glädje och energi i sitt liv
- Hjälpa andra
- Få tillgång till de resurser som behövs för att klara av en viktig uppgift eller utmaning i sitt liv.


Du kommer att få väldigt konkreta och därmed effektiva verktyg till hur du kan bemästra dina tankar och därmed dina beteenden. Hur du kan ta kontrollen över ditt liv och inte låta dig styras av nedstämdhet, rädslor och oro eller av andra människor i din omgivning.

Du kommer också att få verktyg i hur du kan leva ditt liv fullt ut och på så vis ge det en större mening!

Du kommer också att kunna uppnå ett ännu mer framgångsrikt liv där du lättare kan vara fullt nöjd med dig själv och det du gör.

I den här personliga utvecklingskursen varvar vi föreläsingen med övningar så att du får kunskap och verktyg för att komma vidare direkt. I denna kurs kommer du även att få genombrott och transformation inom flera områden som styr dina handlingar och därmed ditt liv.


 


Utbildare: Jeanette Szymanski


Kursavgiften faktureras i fyra rater; två rater på hösten och två rater på våren.


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar, t.ex. med kursdatum.


 


Gör din anmälan redan idag, anmälan är inte bindande!


 


Nytt!


Allt kursmaterial kommer att digitaliseras och finnas på Moodle. Det betyder att deltagarna behöver ha padda eller dator med sig till träffarna.

Boka

Tider :

10.09.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
11.09.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
12.09.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
22.10.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
23.10.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
24.10.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
12.11.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
13.11.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
14.11.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
21.01.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
22.01.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
23.01.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
25.02.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
26.02.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
27.02.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
01.04.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
02.04.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
03.04.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla