NLP Practitioner 2019-2020 på Norrvalla

Startdatum: 05.09.2019
Kursperiod: HT 05.09.2019 - 16.11.2019, VT 10.01.2020 - 05.04.2020
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Nina Boström
nina.bostrom@folkhalsan.fi
050-3584371
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.04.2019 00.00
Anmälan stänger: 01.09.2019
Kurskod: 38NF0100480
Kurspris: 1420,00 €

Kursen kan användas som en ”hjäp till självhjälp”, men också om man vill få verktyg till att hjälpa andra. NLP kallas ibland även för ”vardagspsykologi”.

Kursen kommer till stor nytta i livet och arbetslivet och i interaktionen med andra eller/och med chefer, kollegor och samarbetspartners.

Kursen riktar sig till dig som vill:
- Nå dina mål lättare (personliga eller karriärsinriktade)
- Lära dig att bättre förstå dig själv och andra
- Bryta dåliga mönster och skapa nya vanor och strategier
- Få mer positivitet, glädje och energi i sitt liv
- Hjälpa andra
- Få tillgång till de resurser som behövs för att klara av en viktig uppgift eller utmaning i sitt liv.


Du kommer att få väldigt konkreta och därmed effektiva verktyg till hur du kan bemästra dina tankar och därmed dina beteenden. Hur du kan ta kontrollen över ditt liv och inte låta dig styras av nedstämdhet, rädslor och oro eller av andra människor i din omgivning.


Du kommer också att få verktyg i hur du kan leva ditt liv fullt ut och på så vis ge det en större mening!


Du kommer också att kunna uppnå ett ännu mer framgångsrikt liv där du lättare kan vara fullt nöjd med dig själv och det du gör.

I den här personliga utvecklingskursen varvar vi föreläsingen med övningar så att du får kunskap och verktyg för att komma vidare direkt.I denna kurs kommer du även att få genombrott och transformation inom flera områden som styr dina handlingar och därmed ditt liv.


Tider :

05.09.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
06.09.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
07.09.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
17.10.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
18.10.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
19.10.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
14.11.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
15.11.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
16.11.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
10.01.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
11.01.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
20.02.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
21.02.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
22.02.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
02.04.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
03.04.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
04.04.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
05.04.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla