NLP Master 2020-2021 på Norrvalla

Startdatum: 08.10.2020
Kursperiod: HT 08.10.2020 - 12.12.2020, VT 04.02.2021 - 25.04.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Nina Boström
nina.bostrom@folkhalsan.fi
050-3584371
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.03.2020 09.00
Anmälan stänger: 27.09.2020
Kurskod: 38NF0100518
Kurspris: 1420,00 €

Inom NLP Master Practitioner lär du dig att leva NLP genom djupare integrering av dina NLP-verktyg och din självkännedom. Det innebär både en fördjupning i de NLP-kunskaper som du redan erhållit, men också tillägg av nya, mer avancerade övningar.

NLP Master Practitioner består av teori, coaching, övningar och processer och utökar din flexibilitet genom träning på att kombinera de olika processerna, verktygen och kunskapen. Detta för att öva in förmågan att designa ditt handlande utgående från den situation som uppkommer. Du lär dig också att bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina kärnvärden och värderingar.
Masternivån skapar ännu fler möjligheter till att omsätta dina kunskaper både inom business, ledarskap, hälsa, kommunikation och pedagogik.


Genom insiktsfulla genomgångar fokuserar vi på din egen aktivitet och upplevelse ochutgår från kunskapen om ”Att göra är att lära” dvs. ”learning by doing”. NLP Master-utbildningen bygger på inlärning och förändring både på det omedvetna och medvetna planet.

Du lär dig således att bli en mästare på kommunikation och att modellera excellens och framgångsrika strategier.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom coachning och praktisk psykologi. Det gäller oavsett om ditt primära intresse för ämnet gäller personlig utveckling, ledarskap, försäljning eller coachning.

Kursen riktar sig även till den som vill:

lära sig att coacha och hjälpa andra att utvecklas och växa
lära sig att bättre förstå sig själv
bryta dåliga mönster och skapa nya vanor och strategier
lära sig kommunicera effektivt och förhandla framgångsrikt
metaprogram - för att öka förståelsen för människors beteenden
få tillgång till kraftfulla hypnostekniker
få konkreta verktyg för framgång och personlig utveckling
omstrukturera sin historia, ta reda på vem man egentligen är och finna sin passion och sin mening i livet.
Under kursen kommer du att få genombrott och transformation inom flera områden som styr dina handlingar och därmed ditt liv.

Under kursen varvar vi föreläsningen med övningar så att du får kunskap och verktyg för att komma vidare direkt.


 


Utbildare: Jeanette Szymanski


Kursavgiften faktureras i fyra rater; två rater på hösten och två rater på våren.


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar, t.ex. med kursdatum.
Gör din anmälan redan idag, anmälan är inte bindande!Nytt!


Allt kursmaterial kommer att digitaliseras och finnas på Moodle. Det betyder att deltagarna behöver ha padda eller dator med sig till träffarna.

Boka

Tider :

08.10.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
09.10.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
10.10.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
05.11.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
06.11.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
10.12.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
11.12.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
12.12.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
04.02.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
05.02.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
06.02.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
11.03.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
12.03.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
13.03.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
22.04.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
23.04.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
24.04.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
25.04.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla