NLP Master 2019-2020 på Norrvalla

Startdatum: 03.10.2019
Kursperiod: HT 03.10.2019 - 30.11.2019, VT 23.01.2020 - 16.05.2020
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Nina Boström
nina.bostrom@folkhalsan.fi
050-3584371
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.04.2019 00.00
Anmälan stänger: 27.09.2019
Kurskod: 38NF0100481
Kurspris: 1420,00 €

Inom NLP Master Practitioner lär du dig att leva NLP genom djupare integrering av dina NLP-verktyg och din självkännedom. Det innebär både en fördjupning i de NLP-kunskaper som du redan erhållit, men också tillägg av nya, mer avancerade övningar.

NLP Master Practitioner består av teori, coaching, övningar och processer och utökar din flexibilitet genom träning på att kombinera de olika processerna, verktygen och kunskapen. Detta för att öva in förmågan att designa ditt handlande utgående från den situation som uppkommer. Du lär dig också att bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina kärnvärden och värderingar.
Masternivån skapar ännu fler möjligheter till att omsätta dina kunskaper både inom business, ledarskap, hälsa, kommunikation och pedagogik.


Genom insiktsfulla genomgångar fokuserar vi på din egen aktivitet och upplevelse ochutgår från kunskapen om ”Att göra är att lära” dvs. ”learning by doing”. NLP Master-utbildningen bygger på inlärning och förändring både på det omedvetna och medvetna planet.

Du lär dig således att bli en mästare på kommunikation och att modellera excellens och framgångsrika strategier.

Utbildare Jeanette Szymanski, NLP-Trainer och Coach i personlig utveckling.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom coachning och praktisk psykologi. Det gäller oavsett om ditt primära intresse för ämnet gäller personlig utveckling, ledarskap, försäljning eller coachning.

Kursen riktar sig även till den som vill:

lära sig att coacha och hjälpa andra att utvecklas och växa
lära sig att bättre förstå sig själv
bryta dåliga mönster och skapa nya vanor och strategier
lära sig kommunicera effektivt och förhandla framgångsrikt
metaprogram - för att öka förståelsen för människors beteenden
få tillgång till kraftfulla hypnostekniker
få konkreta verktyg för framgång och personlig utveckling
omstrukturera sin historia, ta reda på vem man egentligen är och finna sin passion och sin mening i livet.
Under kursen kommer du att få genombrott och transformation inom flera områden som styr dina handlingar och därmed ditt liv.

Under kursen varvar vi föreläsningen med övningar så att du får kunskap och verktyg för att komma vidare direkt.

Gör din anmälan redan idag, anmälan är inte bindande!


Tider :

03.10.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
04.10.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
05.10.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
28.11.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
29.11.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
30.11.2019 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
23.01.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
24.01.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
25.01.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
05.03.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
06.03.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
07.03.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
16.04.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
17.04.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
18.04.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
14.05.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
15.05.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
16.05.2020 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla