Mentaltränarutbildning modul 3 av 4 . Solvalla 2020-2022

Startdatum: 26.08.2021
Kursperiod: 26.08.2021 - 03.12.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo
Visa på karta
Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.08.2020 00.00
Anmälan stänger: 25.08.2021
Kurskod: 38SI0100535
Kurspris: 890,00 €
Anmäl

Det coachande samtalet inom mental träning


Välkommen till delkurs 3 i utbildningen till mental tränare. Kursen ”Det coachande samtalet med hjälp av mental träning!” vänder sig till dig som vill hjälpa andra med hjälp av det coachande klientsamtalet. Vill du arbeta som coach eller använda coaching i din yrkesroll är den här delkursen till för dig. Delkurs 3 är tredje delen av fyra i utbildningen till mental tränare.


Utbildningens upplägg
Utbildningsdagarna förläggs till 5 utbildningstillfällen à 2 dagar. Utbildningen är indelad i 5 kursavsnitt. I vart och ett av kursavsnitten får du både teoretisk som praktisk kunskap om de coachande färdigheterna.


·      Coachingens fundament.


·      Coachingrelationen och den personliga coachrollen.


·      Coaching ”Live” – Träning i hur utföra effektiva klientsamtal.


·      Lärande, resultat och utveckling.


·      Livsbalansen.


Beskrivning av utbildningen
Utbildningens pedagogiska grundsyn är upplevelsebaserad inlärning med effektiv coachträning och kortare föreläsningar, samt genomgångar med utrymme för utbyten av erfarenheter och reflektioner. En stor del av utbildningen ägnas åt coachande samtalsträning i par och triader och att få feedback på egna prestationer. TGROW-modellen och lösningsfokuserad coaching är utgångspunkter. Coaching förebilder är de internationellt kända coacherna: John Whitmore, W. Timothy Gallwey och Thomas J. Leonard.


Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Att få andra att växa är en av grundstenarna i coaching. Coachingens rötter återfinns inom den humanistiska psykologin. Coaching är idag ett av de kraftfullaste verktygen inom ledarskap och professionella samtal i yrkeslivet.


Utbildningens mål
Den här coachutbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att coacha andra både professionellt och privat.


En coach hjälper individer och grupper att:
·      Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och utveckla sin livskvalitet.


·      Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.


·      Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.


·      Framtidsfokusera och lösa problem.


·      Åstadkomma önskade resultat och nå personliga mål och visioner.


·      En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.


Ur innehållet
·      Coachingens historik och teoretiska referensramar.


·      Etiska riktlinjer; coachens etik och professionalitet.


·      Värderingar, attityder och viljans betydelse.


·      Empati begreppet.


·      Aktivt lyssnande.


·      Effektfullt frågande.


·      Samtalsanalys och samtalets olika faser.


 


Syftet med delkurs 3


Den här delkursen syftar till att ge dig kunskap och färdighet att utföra ett coachande klientsamtal på ett professionellt sätt. Under denna delkurs skall du ha 25h provklientarbete och du skall själva ska gå minst 5 gånger till en mental tränare.


Närstudier på Norrvalla och Solvalla
För att kunna delta i delkurs 3 krävs att du genomgått delkurs 1 och delkurs 2 med godkänt resultat. Utbildningen till mental tränare riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Någon form av dokumenterad studievana är en fördel.


Utbildningen genomförs via 10 närstudiedagar per delkurs. Varje modul omfattar två dagar. Delkurs 3 bygger också på ett upplevelsebaserat lärande – inlärningen och träningen sker under närstudiedagarna. Utbildningen ger dig därmed personliga upplevelser och insikter som gör att du bättre förstår dina inre mentala processer och hur du kan arbeta för att stärka dem. Utöver närstudiedagarna tillkommer litteraturstudier och arbetsuppgifter på egenhand.


Solvalla delkurs 3:


26-27.08.2021


16-17.09.2021


07-08.10.2021


04-05.11.2021


02-03.12.2021


Undervisningen pågår alla dagar kl. 9-17.
Minst 12 st. och max 20 st. studeranden/ort


Investering: 890 €


Förslag till kurslitteratur – Delkurs 3:
Bengt Aspfors (2021) – ”Arbetsbok – Delkurs 3” (obligatorisk)
John Whitmore (2018) – ”Coaching för bättre resultat: principer och strategier för coachande ledarskap” (obligatorisk)


W. Timothy Gallwey (2015) – ”The inner game of tennis”


Thomas J. Leonard (1999) – ”Becoming A Coach: The Coach U Approach” (obligatorisk)
Susann Gjerde (2012) – ”Coaching: vad, varför, hur” (obligatorisk)


Hilmar Thór Hilmarsson (2012) – ”Coachingtrappan: en handbok i att coacha och motivera till resultat”


Kristina Gyllensten (2011) – ”Psykologisk coaching – för varaktig förändring”


Joseph O’Connor (2004) – ”Coaching med NLP: handbok i att coacha sig själv och andra”


Hanne V. Moltke (2011) – ”Systematisk coaching – en grundbok”


Åsa Palmkron Ragnar (2009) – ”Coaching med tema KBT: en handbok och självhjälpsbok”


Liz Wilson (2010) – ”Coaching med emotionell intelligens: bättre prestationer för ledare, coacher och individer”


Marshall Rosenberg (2017) – ”Nonviolent Communication – ett språk för livet”


Liv Larsson (2011) – ”Nonviolent communication i praktiken 2.0”


Ann-Christine Smith (2009) – “Giraffspråket: känslans kommunikation – en väg till kontakt och förändring”


Karolina Edler (2015) – ”Motiverande samtal – handbok för coacher och tränare inom idrotten”


William R. Miller (2013) – ”Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring”


Liria Ortiz (2019) – ”Motiverande, medmänskliga samtal”


 


Utbildare: Bengt Aspfors
Bengts CV: Utbildad naprapat och massör och har arbetat inom den fysikaliska vården över 30 år. Bengt är utbildad Licensierad mental tränare vid Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro (SLH), Certifierad hypnoterapeut från Hypnosis Motivation Institute i Los Angeles, Certifierad NLP trainer enligt INLPO och Finska NLP Förbundet, psykodramatiker (Yrkeshögskolan Novia, samt inom ramen för Stiftelsen Institutet för Social Utveckling), EFT advanced practitioner vid HMI, samt professionell coach. Förutom dessa har Bengt också utbildat sig inom voice dialogue vid Kronoby Folkhögskola, Non-Violent Communication vid Yrkeshögskolan Novia och mindfulness vid Sverigehälsan och SLH. Bengt är dessutom utbildad elittränare inom friidrott. Idag arbetar Bengt främst som utbildare inom ämnesområden som är kopplade till mental träning (mental träning, hypnos, NLP, EFT osv.).

Anmäl

Tider :

26.08.2021 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut