Mentaltränarutbildning modul 2/4- Norrvalla Våren 2021

Startdatum: 15.02.2021
Kursperiod: 15.02.2021 - 11.05.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi
050-5850782
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 30.06.2020 00.00
Anmälan stänger: 29.01.2021
Kurskod: 38NF0100529
Kurspris: 890,00 €

Nytt utbildningsupplägg!


Vi har förnyat vår Mental tränarutbildning till 4 olika delkurser under 2 studieår. Kursdeltagarna anmäler sig skilt till alla delkurser i utbildningen. Varje delkurs genomförs via 10 närstudiedagar.

Det krävs inga förhandskunskaper till del 1, kursen är till för dig som vill bli mental tränare eller få det som extra kompetens i din verksamhet. Mental tränare riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Någon form av dokumenterad studievana är en fördel.


Förhandkunskap till att påbörja del 2 är att man avlagt del 1 eller har annan motsvarande kunskap,


Delkurs 2 bygger också på ett upplevelsebaserat lärande. Utbildningen ger dig därmed personliga upplevelser och insikter som gör att du bättre förstår dina inre mentala processer och hur du kan arbeta för att stärka dem. Utöver närstudiedagarna tillkommer litteraturstudier och arbetsuppgifter på egenhand.


Innehåll modul 2:


Växa med hjälp av mental styrketräning


Välkommen till delkurs 2 i utbildning till mental tränare. Kursen ”Växa med hjälp av mental styrketräning” vänder sig till dig som vill utvecklas och arbeta med din mentala styrka. Genom att bli starkare mentalt ökar möjligheten att hantera och tackla vardagshändelser på ett för dig mera lämpligt sätt. Genom mental styrketräning skapar du ett starkare inte mentalt klimat och det innebär att det är lättare för dig att styra de inre mentala processerna. Delkurs 2 är andra delen av fyra i utbildningen till mental tränare.


Under delkurs 2 kommer vi framför allt att arbeta med fyra olika mentala faktorer myntade av den mentala träningens fader Lars-Eric Uneståhl från Sverige. Lars Eric Uneståhl forskade på 1970-talet om vad som gjorde att vissa lyckades bättre än andra och han kom fram till att det framför allt var de här nedan beskrivna faktorerna som spelade in.


1.  Självbild


Den första SMAK-faktorn är självbild. Självbilden handlar om hur du ser på dig själv. Den inbegriper också hur du pratar till dig själv. Vad säger din inre röst till dig? Trycker den ner dig eller lyfter den upp dig? Att du duger eller inte? Var är rätt och vad är fel? Vilken är din sanning och verklighet? Hur skulle du samtala till dig själv om du istället tänkte att du pratar med din bästa vän? Skulle du behålla den vännen eller inte? Din självbild är viktig för dig eftersom den berättar vem du är. Hur du tänker och agerar i olika livssituationer. Under delkurs 2 kommer du att få möjlighet att arbeta med din självbild, eftersom självbilden är möjlig att förändra. Det är helt upp till dig själv!


2.  Mål och motivation


Den andra SMAK-faktorn handlar om mål och motivation. Vad har du för mål i livet? Genom att reflektera över mål i livet skapar du en rörelse från nu-läget, där du befinner dig just nu, till ett ny-läge där du vill befinna dig för att må ditt bästa. En sann, äkta och ärlig målbild skapar rörelse, livsglädje, motivation och energi i ditt liv. Det skapar en njutning och känsla av egenkontroll att känna att man är på väg mot ett önskat läge – där vill jag vara, det vill jag uppnå, det jag tycker är rätt. Genom att sätta upp mål i livet påverkar du samtidigt din inre drivkraft. Jag har valt det här (självkontroll) och jag kommer att utvecklas på vägen och det finns ett syfte och en mening med den här resan mot målet. Fördelen med att sätta upp ett mål är att du har möjlighet att uppfylla din vilja, medan den som inte sätter upp några mål riskerar att lägga ner sin tid och sina styrkor på att uppfylla någon annans mål. Kom ihåg att mål kan handla om något som ligger en bit in i framtiden, men det kan samtidigt innebära att skapa en känsla (till exempel nöjd, glad, tillfredsställelse) i det dagliga livet. Under delkurs 2 kommer vi att både teoretiskt och praktiskt gå igenom hur man sätter upp mål och skapar en god inre drivkraft.


 


3.  Attityd


Attityd är den tredje SMAK-faktorn. Det handlar om hur du ser på livet, hur du tolkar det som händer dig och det runt omkring dig. Det finns flera olika sätt att se på sanningen och verkligheten. Ofta i kontakt med andra ger vi uttryck för våra åsikter (som vi ser som sanna), samtidigt som den/de andra uttalar sina åsikter (som den/de ser som sanna). Det här kan lätt skapa motsättningar och konflikter i relationer, på arbetsplatser och till och med mellan länder. Det som är viktigt att inse är att vi alla har en inlärd inställning till olika företeelser. När vi inser detta kan vi på ett helt annat sätt förstå oss själva och andra. Vem är det som säger att min inställning är den rätta eller att motpartens är den rätta? Det handlar således mycket om vad du säger, hur du säger det och hur det tolkas. Kom ihåg att det du ser som ett misstag kan andra se som möjligheter eller lärdomar. När du blir medveten om dina attityder och hur de styr dig i din vardag kan du förändra dem på det sätt du önskar. Genom mentala träningsprogram och övningar kan du få hjälp på vägen.


 


4.  Känsla


Den sista SMAK-faktorn är känsla. Den tar upp vilken sinnesstämning man har när man ska prestera eller i livet i stort. Våra känslor styr oss väldigt mycket – vi är en känslomänniska som tänker och inte tvärtom. Även om vi styrs av våra känslor är det möjligt att i olika livssituationer frambringa och ändra känslor. Vi vet alla att vi fungerar bättre med vissa känslor jämfört med andra. Jag ska ta ett exempel. Du har säkert sett en 100m tävling någon gång och vet vem Usain Bolt är? Innan Bolt dök upp såg 100m löpar ut som stenansikten – spända, djupt fokuserade, vissa såg arga ut andra stirrade mot mållinjen. Det försökte alla skapa samma känsla av total fokus. Det Bolt gjorde förändrade totalt 100m löpningen. Han var avspänd och spexade och alla trodde att han vara oseriös. Det Bolt gjorde var att han skapade ett för honom idealt prestationstillstånd (känsla) och det gjorde att han kunde springa ännu snabbare. Vad gör alla 100m löpare idag? Du har säkert upplevt något liknande, ibland flyter det bara och allt fungerar – det känns bra helt enkelt. Hur skapade du den känslan? Är det bara en slump, magi eller månen som står rätt i kurs? Nej, något sådant existerar inte. Du har helt enkelt omedvetet skapat en god känsla. När du blir medveten om hur du skapar dina känslotillstånd kan du också börja styra dem på ett mer fördelaktigt sätt i ditt liv. Det här är något vi kommer att gå igenom under delkurs 2 – praktiskt och teoretiskt.


Syftet med delkurs 2


Den här delkursen syftar alltså till att ge dig kunskap, medvetenhet och insikter, samt verktyg och redskap som gör att du ökar din mentala styrka.


 


Vad hindrar dig idag från att växa som individ?


·     Kanske självbild är i botten?


·     Jag har inget mål i livet?


·     Min motivation är inte vad den borde vara?


·     Jag styrs av ältande och oro?


·     Jag upplever att det finns för mycket stress i mitt liv?


·     Allt är pest och pina i mitt liv – pessimisten har talat?


·     Jag hittar inget flyt i det jag gör – varken hemma eller på jobbet?


Genom teoretisk grund och praktiska övningar kan vi under den här delkursen hjälpa dig att bli medveten om vad som hindrar dig att växa som individ. De praktiska övningarna och de mentala träningsprogrammen kommer att hjälpa dig till ökad mental styrka. Med ökad mental styrka kan du på ett mera fördelaktigt sätt övervinna och ta dig igenom olika livshändelser och –situationer.


 


Här följer en lista på delområden vi kommer att beröra under delkurs 2:


·     Mental avslappning


·     Självbild


·     Självkänsla och mera självmedkänsla


·     Självförtroende


·     Mål och motivation


·     Rädsla och stress


·     Mindfulness


·     Attityder – optimism/pessimism


·     Koncentration, fokus och flow – olika tillstånd och hur uppnå dessa


·     Stora hjärnmodellen


 


Närstudier på Norrvalla och Solvalla
För att kunna delta i delkurs 2 krävs att du genomgått delkurs 1 med godkänt resultat. Utbildningen till mental tränare riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Någon form av dokumenterad studievana är en fördel.


Norrvalla delkurs 2:


15-16.02.2021


15-16.03.2021


12-13.04.2021


10-11.05.2021


Undervisningen pågår alla dagar kl. 9-17.
Minst 12 st. och max 20 st. studeranden/ort

Investering: 890 €

Förslag till kurslitteratur – Delkurs 2:
Bengt Aspfors (2020) – ”Arbetsbok – Delkurs 2” (obligatorisk)
Eva Johansson (2015) – ”Avslappning & mental träning – kryddat med mindfulness och NLP – för ett rikare liv”


Lars-Eric Uneståhl (2018) – ”Mental tuffhetsträning: den avgörande faktorn”


Lars-Eric Uneståhl (2017) – ”Integrerad mental träning”


Marianne Hallberg (2009) – ”Sagan om sanningen”


Eva Johansson (2006) – ”Självbildsboken – hitta din kraft”


Magnus Lindwall (2019) – ”Motivation inom träning, hälsa och idrott – ett självbestämmande perspektiv”


Daniel H. Pink (2010) – ”Drivkraft: den överraskande sanningen om vad som motiverar oss”


Mia Törnblom (2012) – ”Mia Törnbloms samlade tankar om självkänsla”


Ulf Lundberg (2012) – ”Stressad hjärna, stressad kropp: om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa”


Dan Hasson (2012) – ”Stressa rätt! – öka din energi, hälsa och effektivitet”


Mihály Csíkszentmihályi (2016) – ”Flow: den optimala upplevelsens psykologi”


Jon Kabat-Zinn (2005) – ”Vart du än går är du där: medveten närvaro i vardagen”


Seth Anil (2014) – ”Hjärnan på 30 sekunder”


Frances E. Jensen (2016) – ”Tonårshjärnan”


Sandra Aamodt (2009) – ”Välkommen till din hjärna”


Katarina Gospic (2012) – ”Välj rätt!: en guide till bra beslut”


Katarina Gospic (2014) – ”Den sociala hjärnan”


Per Snaprud (2018) – ”Medvetandets återkomst: om hjärnan, kroppen och universum”


 


Utbildare: Bengt Aspfors
Bengts CV: Utbildad naprapat och massör och har arbetat inom den fysikaliska vården över 30 år. Bengt är utbildad Licensierad mental tränare vid Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro (SLH), Certifierad hypnoterapeut från Hypnosis Motivation Institute i Los Angeles, Certifierad NLP trainer enligt INLPO och Finska NLP Förbundet, psykodramatiker (Yrkeshögskolan Novia, samt inom ramen för Stiftelsen Institutet för Social Utveckling), EFT advanced practitioner vid HMI, samt professionell coach. Förutom dessa har Bengt också utbildat sig inom voice dialogue vid Kronoby Folkhögskola, Non-Violent Communication vid Yrkeshögskolan Novia och mindfulness vid Sverigehälsan och SLH. Bengt är dessutom utbildad elittränare inom friidrott. Idag arbetar Bengt främst som utbildare inom ämnesområden som är kopplade till mental träning (mental träning, hypnos, NLP, EFT osv.).


 


Efter andra modulen kan du fortsätta på modul 3, för hösten 2021, som du bör anmäla dig skilt till.


OBS! För att ordna två st. helt separata utbildningar krävs minst 12 deltagare per närstudieort. Om det blir färre än det så blir några av närstudietillfällena gemensamma med både Solvalla och Norrvalla. Samma sak gäller för övriga delkurser.


Tider :

15.02.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
16.02.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
15.03.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
16.03.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
12.04.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
13.04.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
10.05.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla
11.05.2021 09.00 - 17.00 Campus Norrvalla