Mentaltränarutbildning åk 2. Solvalla 2018- 2020

Startdatum: 16.09.2019
Kursperiod: 16.09.2019 - 16.09.2019
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo
Visa på karta
Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 11.03.2019 00.00
Anmälan stänger: 23.09.2019
Kurskod: 38SI0100476
Kurspris: 1850,00 €

Fysisk träning ger bättre fysik. Mental träning ger bättre mental styrka. Mental träning hjälper oss att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv. Med kunskaper och egna erfarenheter kan du hjälpa andra människor att öka sin personliga effektivitet och sitt välbefinnande, både som yrkesmänniska och privatperson.

Det krävs inga förhandskunskaper, kursen är till för dig som vill bli mental tränare eller få det som extra kompetens i din verksamhet. Mental tränare riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Någon form av dokumenterad studievana är en fördel.
Utbildningen är en 2 årig utbildning, som genomförs via cirka 9 närstudietillfällen per år. Studietillfällen omfattar två vardagar. Till det kommer studiematerial och arbetsuppgifter.

Solvalla åk 2


16-17.09.2019


14-15.10.2019


11-12.11.2019


09-10.12.2019


20-21.01.2020


10-11.02.2020


09-10.03.2020


06-07.04.2020


11-12.05.2020


 

Undervisningen pågår måndag och tisdag ca kl. 9-16.
Minst 12 st. och max 20 st. studeranden/ort

OBS! För att ordna två st. helt separata kurser för årskurs 2 krävs minst 12 deltagare per närstudieort. Om det blir färre än det så blir några av närstudietillfällena gemensamma med både Solvalla och Norrvalla.

Pris: 1850 euro/ år, totalt 3700€ (2 år)
I priset ingår träningsprogram och arbetsböcker för varje modul.
Utbildningen kan betalas i 3 rater/år enligt följande:

1. 370 €, reservationsavgift 10 % av kursens värde som skickas ut då vi har tillräckligt med kursdeltagare eller senast 4 veckor innan kursstart då vi besluter om kursen blir av.
2. 740 €, betalas innan kursens första tillfälle
3. 740 €, betalas i januari


Utbildare: Bengt Aspfors
Bengt arbetar kontinuerligt med sin egen personutveckling och har visionen att hjälpa människor till bättre välmående. Om bra kan bli bättre är bra inte bra nog är ett motto han lever efter.
Bengt har arbetat 30 år inom den fysikaliska vården som enskild näringsidkare – först som massör och sedan 25 år som naprapat. Han arbetar nu som utbildare inom ämnesområdet personutveckling genom mental träning, NLP och hypnos. Bengt har de senaste 4 åren arbetat vid YH Novia och Högskolan på Åland som utbildare. Han är också utbildad friidrottstränare och fungerar som tränarutbildare inom SFI.

Träningsprogram – åk 2:

Modul 1-3 - Det coachande förhållningssättet
Modul 4 - Coaching med NVC
Modul 5 - Mental träningsplanering
Modul 6 - Träningsprogrammens uppbyggnad
Modul 7 - Retorik och snabbtekniker
Modul 8 - Snabbtekniker
Modul 9 - Mental träning av team/grupper och mental träning för barn


Kurslitteratur åk 2:

Bok 1 Boktitel: ”Den mänskliga hjärnan – en upptäcktsfärd” av Gunilla Ladberg, alternativt ”Den översvämmade hjärnan” av Torkel Klingberg eller ”Den sociala hjärnan” av Katarina Gospic eller ”Min stroke” av Jill Bolte Taylor
Bok 2 Boktitel: ”Coaching: vad, varför, hur” av Susann Gjerde, alternativt ”Coaching med NLP – handbok i att coacha sig själv och andra” av Joseph O’Connor och Andrea Lages eller ”Nya coaching för bättre resultat” av John Whitmore
Bok 3 Boktitel: ”Nonviolent Communication – ett språk för livet” av PhD. D Marshall Rosenberg, alternativt ”Empatisk kommunikation: giraffspråket i pedagogiken” av Bodil Weirsøe eller ”Giraffspråket” av Anne-Christine Smith
Bok 4 Boktitel: ”Din gränslösa styrka” av Anthony Robbins, alternativt ”NLP – vägen till framgång och förändring” av Trygve Roos eller ”Introduktion till NLP: konsten att förstå och påverka människor” av Joseph O'Connor, John Seymour
Bok 5 Boktitel: ”Snacka snyggt – modern retorik” av Elaine Eksvärd, alternativt ”Praktisk retorik” av Göran Hägg eller ”Hur du blir en bra talare” av Dale Carnegie
Bok 6 Boktitel: ”Den helande länken – i barns och ungdomars uppväxt” - huvudredaktör Mona Lodén, alternativt ”Det är aldrig försent att få en lycklig barndom” av Ben Furman eller ”Barnet och samhället” av Erik H. Erikson
Bok 7 Boktitel: ”Lyckans verktyg – en vetenskaplig guide till lycka” av Sonja Lyubomirsky, alternativt ”Att välja glädje” av Kay Pollak eller ”Skratta Dig Friskare: en Samling Tankar om Humor, Skratt och Glädje” av Lars-Eric Uneståhl
Bok 8 Boktitel: ”Gruppsykologi” av Lars Svedberg, alternativt ”Bli en bättre ledare och chef” av Thomas Lundqvist eller ”Dra åt samma håll!” av Susanne Pettersson och Göran Persson

Tider :

16.09.2019 09.00 - 16.00 Solvalla Idrottsinstitut