Utbildning till Mental tränare, åk 2- Modul 3 & 4 Solvalla 2021- 2023

Startdatum: 20.08.2022
Kursperiod: HT 20.08.2022 - 31.12.2022, VT 01.01.2023 - 07.05.2023
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Es
Visa på karta
Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 14.04.2022 00.00
Anmälan stänger: 19.08.2022
Kurskod: 38SI0100559
Kurspris: 1780,00 €
Anmäl

 


Utbildningen till Mental tränare riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Utbildningen är en 2 årig utbildning, som genomförs via 10 närstudietillfällen per år, bestående av 4 moduler, vardera omfattande 20 studiepoäng, totalt 80 studiepoäng. Studierna består av närstudier, distansstudier och självstudier.


Andra året på utbildningen består av modul 3 & 4.


Modul 3: Det coachande samtalet inom mental träning, 20 studiepoäng


Den tredje modulen består av 10 närstudiedagar, som innehåller följande ämnen:


 • Coachingens historik och teori

 • ICF:S etiska riktlinjer

 • Värderingar

 • Attityder

 • Vilja

 • Empati

 • Effektfullt frågande

 • Kliensamtalet och lösningsfokuserad coaching

Syftet med modul 3 är att lära sig teorin och grunderna i coaching och det coachande förhållningssättet, vid klientsamtalen.


 


Modul 4: Jag som mental tränare, 20 studiepoäng


Den fjärde modulen består av 10 närstudiedagar, som innehåller följande ämnen:


 • Träningsplanering

 • Träningsprogrammens abc

 • Snabbtekniker

 • Retorik

 • Mental träning och barn

Syftet med modul 4 är att fokusera på arbetet och planeringen av träningsprogram inom mental träning, för andra personer.


Under och mellan alla moduler tillkommer inlämningsuppgifter, litteraturläsning, lärteamsövningar, klientarbeten och egen träning i form av ljudfiler och övningar. Alla moduler har även tillhörande arbetsböcker och övrig litteratur som man skall läsa.


 


Närstudiedagar, Solvalla MT åk 2


Lördag-Söndag


20.-21.8.2022
17.-18.9.2022
15.-16.10.2022
19.-20.11.2022
17.-18.12.202214.-15.1.2023
11.-12.2.2023
11.-12.3.2023
15.-16.4.2023
20-21.5.2023


Undervisningen pågår alla dagar kl. 9-17.
Minst 8 st. och max 20 st. studeranden/ort

OBS! För att ordna två st. helt separata kurser för årskurs 2 krävs minst 8 deltagare per närstudieort. Om det blir färre än det så blir några av närstudietillfällen gemensamma med både Solvalla och Norrvalla. Samma sak gäller för följande studieår.


Utbildningen ordnas inom ramen för fria bildningen och är därmed berättigad till studiepoäng och studiemedel, från och med hösten 2021.

Pris: 1780 euro/ år, totalt 3560€ (2 år)
I priset ingår träningsprogram och arbetsböcker för varje modul.


Utbildningen betalas via en betalningslänk, med möjlighet till delbetalning, som skickas ut ca 1 vecka innan utbildningsstarten. 


Anmäl

Tider :

20.08.2022 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut