Kostrådgivarutbildning Norrvalla höst 2022

Startdatum: 16.09.2022
Kursperiod: 16.09.2022 - 26.11.2022
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Massörsklassen
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi
050-5850782
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.11.2021 00.00
Anmälan stänger: 29.08.2022
Kurskod: 38NF0100002
Kurspris: 1350,00 €
Anmäl

I september 2022 startar Folkhälsan kostrådgivarutbildning med Norrvalla som utbildningsplats.
Betoningen i utbildningen ligger på praktisk tillämpning av vetenskapen. Vi poängterar helhetstänkande och går in på djupet i de delar som vi anser att du och dina framtida kunder behöver för största möjlighet till framgång.

I utbildningsprogrammet sätts fokus på att du verkligen ska förstå den kunskap du lärt dig och inser vilken praktisk innebörd kunskapen har. Målet är att du kan utnyttja det du lärt dig i verkliga rådgivningssituationer och på ett ändamålsenligt sätt tillämpa dina kunskaper till dina klienters vinning – trots att de alla har olika bakgrund och olika utmaningar i sammansättandet av sin kost.

Studiedagar: 9 undervisningsdagar+tenttillfälle, (tot. 82 närstudietimmar + 80 timmar distansarbete)

Datum under hösten 2022


16-18.9


8-9.10 (på distans)


28-30.10


12.11 tent(på distans)


26.11 tentgenomgång + avslutning (på distans)


 


Utbildningen ordnas inom ramern för fria bildning och är berättigad till studiepoäng.


Efter avklarad utbildning blir deltagarna Folkhälsans Certifierade Kostrådgivare.


Utbildningen betalas via en betalningslänk, som skickas till eposten, några veckor före utbildningsstarten, med möjlighet till delbetalning via Paytrail.

Anmäl

Tider :

16.09.2022 12.00 - 20.00 Massörsklassen
17.09.2022 09.00 - 17.00 Massörsklassen
18.09.2022 09.00 - 17.00 Massörsklassen
08.10.2022 09.00 - 17.00 På distans
09.10.2022 09.00 - 17.00 På distans
28.10.2022 09.00 - 17.00 Massörsklassen
29.10.2022 09.00 - 17.00 Massörsklassen
30.10.2022 09.00 - 17.00 Massörsklassen
12.11.2022 09.00 - 17.00 På distans
26.11.2022 09.00 - 12.00 På distans