Kostrådgivarutbildning Norrvalla höst 2021

Startdatum: 17.09.2021
Kursperiod: 17.09.2021 - 27.11.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Klassrum
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Joakim Träskelin
joakim.traskelin@folkhalsan.fi
050-5850782
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.08.2020 00.00
Anmälan stänger: 03.09.2021
Kurskod: 38NF0100539
Kurspris: 1350,00 €
Anmäl

I september 2021 kommer nästa Folkhälsan kostrådgivarutbildning med Norrvalla som utbildningsplats att starta. 
Betoningen i utbildningen ligger på praktisk tillämpning av vetenskapen. Vi poängterar helhetstänkande och går in på djupet i de delar som vi anser att du och dina framtida kunder behöver för största möjlighet till framgång.

I utbildningsprogrammet sätts fokus på att du verkligen ska förstå den kunskap du lärt dig och inser vilken praktisk innebörd kunskapen har. Målet är att du kan utnyttja det du lärt dig i verkliga rådgivningssituationer och på ett ändamålsenligt sätt tillämpa dina kunskaper till dina klienters vinning – trots att de alla har olika bakgrund och olika utmaningar i sammansättandet av sin kost.

Studiedagar: 9 undervisningsdagar+tenttillfälle, (tot. 82 närstudietimmar + 80 timmar distansarbete)

Datum under hösten 2021


17-19.9


8-10.10


30-31.10


13.11 tent (på distans)


27.11 tentgenomgång + avslutningCertifiering: Efter avklarad kurs, tent och godkända inlämningsuppgifter blir deltagarna Folkhälsan certifierade kostrådgivare. 

Anmäl

Tider :

17.09.2021 12.00 - 20.00 Klassrum
18.09.2021 09.00 - 17.00 Klassrum
19.09.2021 09.00 - 17.00 Klassrum
08.10.2021 12.00 - 20.00 Klassrum
09.10.2021 09.00 - 17.00 Klassrum
10.10.2021 09.00 - 17.00 Klassrum
30.10.2021 12.00 - 20.00 Klassrum
31.10.2021 12.00 - 20.00 Klassrum
13.11.2021 12.00 - 20.00 På distans
27.11.2021 12.00 - 20.00 På distans