Hjärnbaserat ledarskap

Startdatum: 28.08.2021
Kursperiod: HT 28.08.2021 - 31.12.2021, VT 01.01.2022 - 07.05.2022
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo
Visa på karta
Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.08.2020 00.00
Anmälan stänger: 27.08.2021
Kurskod: 38SI0100556
Kurspris: 3100,00 €
Anmäl

Nyhet!


Hjärnbaserat ledarskap


Utveckla ditt ledarskap genom att gå en utbildning enligt tillämpningsmodellen.
Professor Guy Ahonen har tagit fram siffror på vad dåligt ledarskap kostar. Det är
fråga om miljardbelopp i Finland! Vi tror att alla vill stå för ett bra ledarskap. Däremot
kan det vara svårt att leda i den oförutsägbara verklighet som råder i arbetslivet.
Istället för att fokusera på vad det dåliga ledarskapet kostar, står den här utbildningen
för konkreta handlingar mot ett effektivare hjärnbaserat ledarskap.Utbildningen ”Hjärnbaserat ledarskap” vänder sig till dig enligt mottot ”Du som person
är det viktigaste verktyget i ledarskapet”. Utbildningen vänder sig till dig som är i
ledarposition eller står inför ett ledarskapsuppdrag och som vill delta i en utbildning
som leder till konkreta, enkla, användbara och fungerande verktyg.Under utbildningen får du en möjlighet att utvärdera och utveckla dig själv i vad som
är nödvändigt för dig och ditt ledarskap. Du får insikt om varför du i egenskap av
ledare uppfattas som att du har högre status och därigenom mera påverkar
verksamheten. Människorna är verksamheten!Vi går igenom hur du först hanterar dig själv och senare hur du hanterar
medarbetarna på ett ändamålsenligt sätt.Vi tar upp många olika metoder och övningar som kan hjälpa dig med: a) din
personliga utveckling och b) din förmåga att utveckla människorna i verksamheten.
Du kommer, förutsatt att du praktiserar systematiskt, att bli mera medveten om hur
du fungerar och därigenom ha större säkerhet i att leda medarbetarna.När du fått den medvetenheten får du möjlighet att genom övning, träning,
tillämpning och praktik ta tag i det du vill förändra. Detta innebär att du på ett mera
medvetet sätt kan välja vad du vill göra av ditt ledarskap istället för att tillfälliga och
oförutsedda händelser dominerar din arbetsdag.Syftet med det hjärnbaserade ledarskapet
Den här utbildningen syftar alltså till att ge dig kunskap från hjärnforskningen,
medvetenhet och insikter, samt verktyg som gör att du bättre förstår dig själv och hur
du påverkar dina medarbetare.Varför skulle du delta i utbildningen? Fråga först utbildarna om:
• Vad lär vi ut?
• Är innehållet baserat på solida forskningsresultat?
• Kan utbildarna ge referenser som stöd för innehållet?
• Fungerar det som lärs ut? Blir du bättre i din verksamhet genom att delta i
utbildningen?Fundera dessutom på om:
• Du känner att du improviserar arbetsdagen istället för att själv styra dagen?
• Du tvivlar på dig själv?
• Stress och tidsnöd dominerar dig?
• Du går emot dina egna och organisationens värderingar utan att veta om det?
• Du missar ditt behov av balans mellan fritid och arbete?
• Du känner att arbetet tar mer än det ger?
• Du tvivlar på att dina styrkor och resurser verkligen kommer till sin rätt?Genom teoretisk grund och praktiska övningar kan vi under den här utbildningen
hjälpa dig att öppna upp medvetenheten och förståelsen för hur olika livserfarenheter
skapar livsmönster i dig och dina medarbetare. Beroende på situation hjälper eller
stjälper dessa livserfarenheter dig! När du blir medveten om detta har du möjlighet att
med hjälp av övning och träning övervinna problemen som människors olika
bakgrund för med sig.Här följer en lista på delområden vi kommer att beröra under utbildningen:
• Ledarskapsteori
• Träna hjärnan
• Stress
• Rädsla
• Självbild
• Målbilder och motivation
• Konsten att tala övertygande
• Motiverande samtal
• Konflikthantering
• Utveckla verksamhetenNärstudier på Norrvalla och Solvalla
Det krävs inga förhandskunskaper, kursen är till för dig som vill få mera kompetens i
din ledarverksamhet. Någon form av studievana är en fördel. Utbildningen genomförs
via 10 närstudiedagar, varav 4 dagar ordnas på distans. En stor del av utbildningen bygger på ett tränings- och
hjärnbaserat lärande i vardagen. Utbildningen ger dig därmed personlig utveckling
och insikter som gör att du bättre förstår både dig själv och andra. Utöver
närstudiedagarna ges arbetsuppgifter som du utför på egenhand – tar cirka tjugo
minuter per dag.Solvalla:28.08.2021
18.09.2021
09.10.2021
06.11.2021 (distans)
04.12.2021 (distans)
15.01.2022
12.02.2022 (distans)
12.03.2022
09.04.2022 (distans)
07.05.2022


Undervisningen pågår alla dagar kl. 9-17.
Minst 10 och max 20 studeranden per studieort.
Investering: 3100 €Förslag till kurslitteratur:
Carol S. Dweck (2017) – ”Mindset: du blir vad du tänker”.
Katarina Gospic och Stefan Falk (2015) – ”Neuroledarskap”.
Anders Engquist (2013) – ”Att växa som vuxen – nya perspektiv på dig själv och
andra”.


Utbildare:
Stefan Fagerlund: Utbildad pedagogie magister, yrkesexamen i teamledarskap och
mental tränare, samt coach. Han har arbetat 16 år som arbetsledare. Därefter har
han arbetat 10 år som lärare för det tionde skolåret och de senaste fem åren som
frilansande utbildare vid olika läroinrättningar.Bengt Aspfors: Utbildad naprapat och arbetat över 30 år inom den fysikaliska vården.
Bengt är utbildad Licensierad mental tränare, Certifierad hypnoterapeut och
Certifierad NLP Trainer. Idag arbetar Bengt främst som utbildare inom mental
träning, hypnos och NLP.

Anmäl

Tider :

28.08.2021 09.00 - 17.00 Solvalla Idrottsinstitut