INTRESSEKOLL! Mammagrupp på engelska - Mom group in English.

Startdatum: 01.09.2023
Kursperiod: HT 01.09.2023 - 01.09.2023, VT 01.03.2024 - 01.03.2024
Arrangör: Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Familjestöd Folkhälsan På Åland
familjestod@folkhalsan.ax
018-527038
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 26.06.2023 00.00
Anmälan stänger: 01.02.2024
Kurskod: 310K0011014
Kurspris: 17,00 €
Anmäl

INTEREST CHECK! Are you expecting your first child in the fall or winter of 2023/2024 and want to participate in a mom group where the spoken language is English? Register your interest and we will look at the possibilities of getting a group together. A mom group is for you who are expecting your first child. In the group, we talk in a relaxed and pleasant way about parenting, relationships, early childhood and everything else that goes with life. You meet other first-time mothers who are at the same stage in life as yourself, and through joint discussions we reflect and strengthen together our ability to perceive and understand our own, the child's and the family's needs. The goal is to strengthen the attachment to the baby, become more secure in the parental role and promote equal parenting.


Meeting 1: The time of waiting
Meeting 2: The new life
Meeting 3: Equal parenting
Meeting 4: “Orkidé"
Meeting 5: Respect
Meeting 6: The family 


Register your interest! The group starts when we have enough interest to create a group. The meetings will take place in Folkhälsan's all-activity center at Skeppargatan 11, Mariehamn, day and time have not yet been determined. The course fee is 17€ and includes coffee and “fika”.


INTRESSEKOLL! Väntar du ditt första barn under hösten eller vintern 2023/2024 och vill delta i en mammagrupp där det talande språket är engelska? Anmäl ditt intresse så ser vi över möjligheterna att få ihop en grupp. En mammagruppen riktar sig till dig som väntar ditt första barn. I gruppen samtalar vi på ett avslappnat och trevligt sätt om föräldraskap, relationer, småbarnstiden och allt annat som hör livet därtill. Du träffar andra förstföderskor som är i samma skede i livet som dig själv och genom gemensamma diskussioner reflekterar och stärker vi tillsammans vår förmåga att uppfatta och förstå vårt eget, barnets och familjens behov. Målet är att stärka anknytningen till bebisen, bli tryggare i föräldrarollen och främja ett jämställt föräldraskap.


Träff 1: Väntans tid
Träff 2: Det nya livet
Träff 3: Jämställt föräldraskap
Träff 4: Orkidé
Träff 5: Respekt
Träff 6: Familjen


Anmäl ditt intresse! Gruppen startar när vi har ett tillräckligt stort intresse för att skapa en grupp. Träffarna kommer att ske i dagcentret i Folkhälsans allaktivitetshus på Skeppargatan 11, dag och tid är ännu inte bestämt. Kursavgiften är 17€ och inkluderar fika. 

Anmäl

Tider :

01.03.2024 18.00 - 20.00 Dagcenter