Ytteresse simskola 1, morgongruppen

Startdatum: 01.07.2019
Kursperiod: 01.07.2019 - 13.07.2019
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Esse r.f.
Plats: Nasa simstrand
Adress: Påvallsvägen, 68810 Ytteresse
Visa på karta
Kontakt: Nina Söderman
nina.hermann@live.se
050-5923085
Tillgång: Det finns inga lediga platser
Anmälan öppnar: 01.05.2019 08.00
Anmälan stänger: 30.06.2019
Kurskod: 0007041
Kurspris: 15,00 €

Simskola 1 ordnas vid Nasa simstrand i Ytteresse 1.7-13.7.2019. Simskolan delas in i olika grupper under dagen. kl. 9-11.15, kl. 11.45-14.00 samt kl. 14.00-16.15. (Under varje klockslag delas barnen även in i mindre grupper, beroende på nivå).

Denna anmälan gäller enbart till Ytteresse simskola 1 morgongruppen, kl. 9.00-11.15.

Simskolan riktar sig till barn födda 2012 eller tidigare.

Simlärare är Lovisa Back (ansvarig), Moa West, Erica Backlund och Elin Björk. På stranden jobbar också lekledare.

Avgiften är 10€ för medlemmar och 15€ för icke-medlemmar. Mera info och bankgiro fås hem första simskoldagen.

Simskolan ordnas av föreningen Folkhälsan i Esse i samarbete med Folkhälsan Utbildning Ab.

Tider :

01.07.2019 09.00 - 11.15 Nasa simstrand
02.07.2019 09.00 - 11.15 Nasa simstrand
03.07.2019 09.00 - 11.15 Nasa simstrand
04.07.2019 09.00 - 11.15 Nasa simstrand
05.07.2019 09.00 - 11.15 Nasa simstrand
08.07.2019 09.00 - 11.15 Nasa simstrand
09.07.2019 09.00 - 11.15 Nasa simstrand
10.07.2019 09.00 - 11.15 Nasa simstrand
11.07.2019 09.00 - 11.15 Nasa simstrand
12.07.2019 09.00 - 11.15 Nasa simstrand
13.07.2019 09.00 - 11.15 Nasa simstrand