Pausad: Skärgårdens sim och lek VT 5 Lördagar 13.15-14.45, Nybörjare och fortsättare

Startdatum: 01.02.2020
Kursperiod: 01.02.2020 - 18.04.2020
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Terapibassängen
Adress: Skeppargatan 11 A, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Anna Hagman
anna.hagman@folkhalsan.ax
018-527046
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 06.09.2019 00.00
Anmälan stänger: 31.01.2020
Kurskod: 310K0007718
Kurspris: 76,50 €

Skärgårdens sim och lek, 5 år och äldre

Denna aktivitet är ca. 1 gång i månaden, och är först och främst tänkt till skärgårdsfamiljer som inte kanske kan komma in en gång i veckan på simning.

Det är 5 tillfällen det är en dubbellektion per tillfälle, så totalt 10 lektioner.  Vårens datum blir 1.2, 15.2, 7.3, 21.3 och 18.4.

Simlärar- och lekledarledd undervisning där barnen genom sång och lek övar vattenvana, säkerhet och framför allt simningens grunder.

Denna grupp är både för nybörjare och fortsättare!

För nybörjarna är målet att barnen ska bli vattenvana samt lära sig simningens grunder.

För fortsättarna är målet att barnet ska kunna att utveckla sin simning och utöka simsträckan.

Simundervisning sker både på grunt och djupt vatten.


Tider :

01.02.2020 13.15 - 14.45 Terapibassängen
15.02.2020 13.15 - 14.45 Terapibassängen
07.03.2020 13.15 - 14.45 Terapibassängen
21.03.2020 13.15 - 14.45 Terapibassängen
18.04.2020 13.15 - 14.45 Terapibassängen