Skärgårdens sim och lek 5 Lördagar VT 13.15-14.45, Nybörjare och fortsättare

Startdatum: 12.01.2019
Kursperiod: 12.01.2019 - 27.04.2019
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Terapibassängen
Adress: Skeppargatan 11 A, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Anna Hagman
anna.hagman@folkhalsan.ax
018-527046
Tillgång: Det finns inga lediga platser
Anmälan öppnar: 25.10.2018 00.00
Kurskod: 310K0007318
Kurspris: 76,50 €

Skärgårdens sim och lek, 5 år och äldre

Denna aktivitet är ca. 1 gång i månaden, och är först och främst tänkt till skärgårdsfamiljer som inte kanske kan komma in en gång i veckan på simning.

Det är 5 tillfällen det är en dubbellektion per tillfälle, så totalt 10 lektioner.  Preliminära datum för hösten är 8.9, 13.10, 10.11, 24.11 och 15.12. 

Simlärar- och lekledarledd undervisning där barnen genom sång och lek övar vattenvana, säkerhet och framför allt simningens grunder.

Denna grupp är både för nybörjare och fortsättare!

För nybörjarna är målet att barnen ska bli vattenvana samt lära sig simningens grunder.

För fortsättarna är målet att barnet ska kunna att utveckla sin simning och utöka simsträckan.

Simundervisning sker både på grunt och djupt vatten.

Alla kan anmäla sig från den 14.8, men fram till och med 20.8 har barnen från skärgården förtur och efter det fyller vi på med andra barn.

De som simmar på hösten blir erbjudna att fortsätta på vårterminen.

Mer information om simkursen kommer per e-post innan kursstart.

Ställ dig i kö

Tider :

12.01.2019 13.15 - 14.45 Terapibassängen
02.02.2019 13.15 - 14.45 Terapibassängen
09.03.2019 13.15 - 14.45 Terapibassängen
30.03.2019 13.15 - 14.45 Terapibassängen
27.04.2019 13.15 - 14.45 Terapibassängen