Skärgårdens sim och lek 5 Lördagar 13.15-14.45, Nybörjare och fortsättare

Startdatum: 14.09.2019
Kursperiod: 14.09.2019 - 07.12.2019
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Terapibassängen
Adress: Skeppargatan 11 A, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Anna Hagman
anna.hagman@folkhalsan.ax
018-527046
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 13.08.2019 09.00
Anmälan stänger: 31.01.2020
Kurskod: 310K0007486
Kurspris: 76,50 €

Skärgårdens sim och lek, 5 år och äldre

Denna aktivitet är ca. 1 gång i månaden, och är först och främst tänkt till skärgårdsfamiljer som inte kanske kan komma in en gång i veckan på simning.

Det är 5 tillfällen det är en dubbellektion per tillfälle, så totalt 10 lektioner.  Höstens datum blir 14.9, 5.10, 26.10, 23.11 och 7.12.

Simlärar- och lekledarledd undervisning där barnen genom sång och lek övar vattenvana, säkerhet och framför allt simningens grunder.

Denna grupp är både för nybörjare och fortsättare!

För nybörjarna är målet att barnen ska bli vattenvana samt lära sig simningens grunder.

För fortsättarna är målet att barnet ska kunna att utveckla sin simning och utöka simsträckan.

Simundervisning sker både på grunt och djupt vatten.

Alla kan anmäla sig från den 13.8, men fram till och med 20.8 har barnen från skärgården förtur och efter det fyller vi på med andra barn.

De som simmar på hösten blir erbjudna att fortsätta på vårterminen.

Mer information om simkursen kommer per e-post innan kursstart.

Boka

Tider :

14.09.2019 13.15 - 14.45 Terapibassängen
05.10.2019 13.15 - 14.45 Terapibassängen
26.10.2019 13.15 - 14.45 Terapibassängen
23.11.2019 13.15 - 14.45 Terapibassängen
07.12.2019 13.15 - 14.45 Terapibassängen