Lek och plask Gröna udden

Startdatum: 06.07.2020
Kursperiod: 06.07.2020 - 10.07.2020
Arrangör: Föreningen Folkhälsan i Mariehamn r.f.
Plats: Gröna udden
Adress: Östernäsvägen, 22100 Mariehamn
Visa på karta
Kontakt: Anita Henriksson
folkhalsanimariehamn@gmail.com
045-75700269
Tillgång: Det finns inga lediga platser
Anmälan öppnar: 27.04.2020 09.00
Anmälan stänger: 21.06.2020
Kurskod: S30K0007503

Gröna Udden


Lek & Plask ordnas för 2- 4 åringar 45 min /dag. 
Efter simskolan under perioden 6.7. 2020.-10.7.2020.

Lek & Plask skall vara en rolig lekstund för det lilla barnet, där man på ett lekfullt sätt bekantar sig med stranden & vattnet.
I Lek & Plask skall varje deltagande barn ha en vuxen med sig, som deltar aktivt i både vatten- och landövningarna.

Vi tar emot 12 barn.

Avgift; medlem i Folkhälsan 17€, icke medlem 32€.

Medlemspriset förutsätter medlemskap i någon av de åländska lokalföreningarna.


Vid inställd simskola gäller följande: Deltagaren skall betala 50% av avgiften ifall kursen har kunnat genomföras färre gånger än 50%. Hela avgiften betalas ifall kursen genomförts minst 50% eller flera gånger. Ifall kursen inte kan genomföras återbetalas avgiften till deltagaren i sin helhet.

Ställ dig i kö

Tider :

06.07.2020 16.00 - 16.45 Gröna udden
07.07.2020 16.00 - 16.45 Gröna udden
08.07.2020 16.00 - 16.45 Gröna udden
09.07.2020 16.00 - 16.45 Gröna udden
10.07.2020 16.00 - 16.45 Gröna udden