Erfarenhetsmentorkurs för närstående- o anhörigvårdare, Ekenäs

Startdatum: 16.02.2023
Kursperiod: 16.02.2023 - 20.04.2023
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: Folkhälsanhuset Seniora - Grupprum
Adress: Prästängsgatan 14, 10600 Ekenäs
Visa på karta
Kontakt: Ann-Christine "Anne" Wiik
anne.wiik@folkhalsan.fi
044-7883772
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.01.2023 00.00
Anmälan stänger: 16.02.2023
Kurskod: 180K0012001

Du som tagit hand om och som vårdat din nära och kära- vill du bli en erfarenhetsmentor?


Varmt välkommen att delta på kursen som ger dig verktyg att fungera som en erfarenhetsmentor för närstående- och anhörigvårdare där din egna erfarenheter kan bli till hjälp och stöd för någon annan i en liknande situation. 


Kursen är avgiftsfri och inkluderar både lunch och kaffe. 


 


Kursens målsättning är att utveckla redskap och färdigheter för dig så att du kan stöda och eventuellt leda  enskilda närstående/anhörigvårdare och/eller grupper. Dina egna erfarenheter och din tysta kunskap tas tillvara och formas till att bli till stöd och hjälp för någon annan som är i en liknande situation. Vi går igenom betydelsen av erfarenhetsmentor rollen och vilka förväntningar och villkor som är kopplade till uppdraget. Du erbjuds även möjlighet, under handledning, att pröva på uppdraget som erfarenhetsmentor. 


 


Vänligen notera att ditt deltagande på kursen inte förbinder dig till något uppdrag, du bestämmer själv om du vill fungera som en stödperson eller om du kanske vill leda en grupp. Och du behöver inte ha fått det kommunala bidraget, för närståendevård, för att räknas som en f.d. anhörig/närståendevårdare.  


Undrar du över något- ta modigt kontakt med Anne Wiik. 

Tider :

20.04.2023 10.00 - 15.00 Grupprum