Ungdomars psykiska hälsa

Startdatum: 14.02.2020
Kursperiod: 14.02.2020 - 07.03.2020
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 05.08.2019 00.00
Anmälan stänger: 31.01.2020
Kurskod: 0019479
Kurspris: 100,00 €

Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp


Innehåll:


Kursens mål är att skapa förståelse för ungdomars psykiska hälsa och mentalhälsoproblem. Typiska symptom och diagnoser under ungdomsåren behandlas utgående från forskning om orsaker, förekomst och utveckling. Därtill diskuteras främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykiska störningar i ungdomsåren.


Lärandemål:


Efter godkänd kurs förväntas kursdeltagarna:


  • Ha kunskap om typiska psykiska störningar hos ungdomar

  • Känna till aktuella forskningsresultat inom ungdomars psykiska hälsa

  • Kunna söka relevant forskning om ungdomars psykiska hälsa

  • Känna till verktyg och åtgärder för att förbättra ungdomars livssituatio

  • Kunna diskutera och förmedla aktuell forskning

  • Allmänfärdigheter:

  • Förmåga till kritiskt tänkande och söka information

Undervisningsformer:


Närstudiekurs och examinationsuppgift


 


Bedömningsskala: Underkänd/godkänd


Omfattning: 5 sp, 20 h ledd undervisning


 


Kurslitteratur:


Broberg, A. m.fl. (2015) Klinisk barnpsykologi: utveckling på avvägar. Stockholm: Natur & Kultur.


Romer, D. m.fl. (2017) Treating and preventing adolescent mental health disorders: what we know and what we don't know: a research agenda for improving the mental health of our youth. New York: Oxford University Press.


 


Läromaterial:


Hertz, S. (2011) Barn- och ungdomspsykiatri - nya perspektiv och oanade möjligheter. Studentlitteratur.


Artiklar: Huggett, D., Flynn, A., Jaouich, A., Taylor-Gates, M., & Davidson, S. (2017). Engaging Youth in a Mental Health System Improvement Initiative in Ontario: Developing the Be Safe Resource. Canadian Journal of Community Mental Health, 36, 121-131


Bashore, L., Alexander, G. K., Jackson, D. L., & Mauch, P. (2017). Improving health in at-risk youth through Photovoice. Journal of Child Health Care, 21(4), 463-475.


Övrigt kursmaterial enligt föreläsarens rekommendationer.

Boka

Tider :

14.02.2020 16.00 - 20.15 Campus Norrvalla
14.02.2020 16.00 - 20.15 Campus Norrvalla
15.02.2020 10.00 - 15.00 Campus Norrvalla
15.02.2020 10.00 - 15.00 Campus Norrvalla
06.03.2020 16.00 - 20.15 Campus Norrvalla
06.03.2020 16.00 - 20.15 Campus Norrvalla
07.03.2020 10.00 - 15.00 Campus Norrvalla
07.03.2020 10.00 - 15.00 Campus Norrvalla