Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla

Startdatum: 12.08.2020
Kursperiod: 12.08.2020 - 14.08.2020
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Solvalla - Solvalla Idrottsinstitut
Adress: Nouxvägen 82 , 02820 Esbo
Visa på karta
Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 28.01.2020 00.00
Kurskod: 38SI0100524
Kurspris: 510,00 €

Nyhet!


Folkhälsan ordnar en ny baskurs i Mindful Self Compassion (MSC) – Självmedkänsla.


Intresset och förståelsen för medkänslans påverkan växer inom många olika sfärer. Nya ord och termer som Compassionomics och Compassionate leadership är idag vanligt förekommande. Compassionomics är en ny förgrening inom forskningen där man studerar medkänsla och hur det påverkar hela ledet inom sjukvård och omsorg. Forskning har visat att självmedkänsla och medkänsla har positiva effekter på såväl vårdtagares tillfrisknande och upplevelse av vården samt på fysisk och psykisk hälsa hos de anställda i form av minskad sjukfrånvaro och ökad tillfredsställelse i arbetet. Compassionate leadership handlar som det låter om de positiva effekter medkänsla har på ledarskap.


 


Vad är Mindful Self Compassion?Så bygger du inre styrka och hållbarhet med själv och lär andra att aktivera sitt trygghetssystem.Mindful Self-Compassion (MSC) – självmedkänsla, är ett banbrytande program skapat av Kristin Neff, docent i pedagogisk psykologi och Christopher Germer, psykolog och psykoterapeut. Metoden bygger på modern hjärnforskning och på MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion), kärleksfull vänlighet och anknytningsteori. MSC passar alla och tränar hjärnan i att medvetet uppleva glädje och välbehag och det har visat sig ha goda effekter vid exempelvis oro, ångest, nedstämdhet och stress. Forskning visar att medkänsla lönar sig för organisationer och skapar trygghet och hållbarhet i alla led. Effekten brukar kassas compassioneconomics.


Med Mindful Self Compassion och medveten närvaro fördjupar du också mötet med såväl klienter som medarbetare genom att vara öppen och tillåtande mot dig själv och den du möter. Att kunna visa medkänsla påverkar dina patienter och klienters tillfrisknande och du sliter inte heller ut dig själv. För medkänsla och självmedkänsla smittar – det visas inte minst i en doktorsavhandling från Stockholms universitet, där man studerade personalomsättningen bland socialsekre­terare. Det visade att bra introduktion för nyanställda och uppskattning från chefen samt en bra relation hade mycket stor betydelse för att de anställda skulle trivas och stanna kvar.


 


För vem?


Det här är en kurs för dig som vill få kunskaper och praktiska verktyg i att möta och bemöta svåra känslor som skam, självkritik och otillräcklighet hos dig och dina klienter. Att utveckla motståndskraft och utforska motstånd med nyfikenhet och vänlighet.


Kursen riktar sig till de som redan idag arbetar med samtal och människors utveckling och hälsa. Det kan vara t.ex. samtalsterapi, företagshälsovård, på hälsovårdscentral, inom psykiatrin eller med socialt behandlingsarbete. Jobbar du med Mindfulness är Mindful Self Compassion passande att komplettera med. Det är användbart för alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra människor.


 


Vad säger forskningen?


Forskning i självmedkänsla har bland annat skett inom områden som ångest, perfektionism, skam, compassion fatigue och rädsla för att misslyckas. Den har visat att självmedkänsla förebygger empatitrötthet och att det är en färdighet vi kan träna och utveckla, precis som med fysiska muskler. Självmedkänsla gynnar också motivation, resiliens, inre styrka och välbefinnande. Kursen ger inspiration till att skapa hållbarhet i arbetet och förebygga empatiutmattning.Vi lär oss hur man förhåller sig till motstånd, självkritik och prestationsångest, och hur man möter sig själv med vänlighet och omsorg. När vi bemöter oss själva med självmedkänsla aktiverats trygghetssystem inom oss och vi blir mer nyfikna och öppna för att lyssna och ta emot. Med ökad trygghet ökar vår känsla av gemenskap, kreativitet och arbetsglädje, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer villiga att försöka igen. Forskning visar också att MSC gynnar vår återhämtning och bidrar till inre styrka, trygghet och välbefinnande. Det ökar också vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen. Läs mer på Center for Mindful Self-Compassion. Tränar vi oss i compassion – medkänsla utvecklar vi vår förmåga att flytta oss till vårt trygghetssystem som innebär lugn och bemöta varandra med acceptans och vänlighet. Till skillnad från hotsystemet som innebär stress, konkurrens och prestige. Det bidrar till en trygg miljö och skapar förutsättningar för utveckling, samarbete och skaparglädje. Verksamheten påverkas positivt i form av driv och engagemang. En av huvudteserna i forskningen om medkänsla är att medarbetarna gör som chefen gör, en chef som visar medkänsla får mer troligt en arbetsgrupp som gör det.


 


Utbildningen ger dig


· Grundläggande kunskap om hjärnans hot- och trygghetssystem


· Verktyg för att förebygga empatiutmattning, reglera svåra känslor med ökad tillit och att möta dig själv med värme och medkänsla i vardagen och på jobbet


· Ökad förståelse för kopplingen mellan känslor, tankar och fysiologi. Du lär dig arbeta och sätta ord på svåra känslor som skam, självkritik, prestationsångest och otillräcklighet


· Övning på att stanna i närvaro med oss själva när vi möter andra, i syfte att fördjupa lyssnandet och alliansen


· Övning i att motivera dig själv med vänlighet och medkännande istället för självkritik


· Redskap att utveckla motståndskraft och återhämtning


 


Kursledare


Utbildningen leds av Katarina Lundblad, certifierad lärare i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är leg Hälso och Sjukvårdskurator  meditationslärare, Steg 1-utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Interpersonal Mindful Program och har flera års erfarenhet av att leda utbildningar i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar bland annat skrivit ”Fri från stress med mindfulness”, ”Mindful Eating, med mindfulness, compassion och KBT”.


Läs mer om Katarina på: http://levnu.net/


Har du frågor kan du maila info@levnu.net 


 


Du får ett kursintyg från Folkhälsan på att du gått 3 dagars baskurs i Mindful Self-Compassion (MSC) – Självmedkänsla.Litteratur: Vi rekommenderar att köpa boken Mindful self-compassion : Så bygger du inre styrka och hållbarhet med själv.


Boken kan köpas t.ex. här:


https://www.adlibris.com/fi/kirja/mindful-self-compassion-sa-bygger-du-inre-styrka-och-hallbarhet-med-sjalv-9789127824492


 


Ingår: Kurskompendium


 


Tid: 12- 14.8.2020


Tidtabell för närstudiedagarna:


Onsdag 12.8.2020 kl. 9:00- 17:30


Torsdag 13.8.2020 kl. 9:00- 17:30


Fredag 14.8.2020 kl. 9:00- 13:00


Plats: Folkhälsan Solvalla, Esbo


Pris: 510€


 


 

Boka

Tider :

12.08.2020 09.00 - 17.30 Solvalla Idrottsinstitut
13.08.2020 09.00 - 17.30 Solvalla Idrottsinstitut
14.08.2020 09.00 - 13.00 Solvalla Idrottsinstitut