Mental träning

Startdatum: 19.10.2018
Kursperiod: 19.10.2018 - 24.11.2018
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 06.08.2018 14.00
Anmälan stänger: 18.10.2018
Kurskod: 38NF0019214
Kurspris: 100,00 €

Målsättningar och innehåll:


Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur man kan träna sig själv mentalt för att nå bästa möjliga resultat, främst inom idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.


 


Lärandemål:


Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om mental träning. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.


 


Förkunskaper:
Motivation och intresse för ämnet.


 


Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.


Föreläsningar inom ÖPU. Kursen kan även avläggas som litteraturtentamen inom fakultetens ordinarie undervisningsprogram.


 


Examination:


Tentamen eller uppsats.


 


Litteratur:


Uneståhl, L.-E., & Nilsson, A. (2016). Mental träning i idrott. Buena Vida.

Tider :

19.10.2018 16.00 - 20.15 Campus Norrvalla
20.10.2018 09.00 - 14.00 Campus Norrvalla
23.11.2018 16.00 - 20.15 Campus Norrvalla
24.11.2018 09.00 - 14.00 Campus Norrvalla