Idrottspsykologisk coaching

Startdatum: 18.01.2019
Kursperiod: 18.01.2019 - 16.03.2019
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 06.08.2018 00.00
Anmälan stänger: 16.03.2019
Kurskod: 38NF0019215
Kurspris: 100,00 €

Målsättningar och innehåll:


Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur idrottspsykologisk coaching utförs i syfte att nå bästa möjliga resultat, främst inom idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.


 


Lärandemål:


Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om idrottspsykologisk coaching. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.


 


Förkunskaper:
Motivation och intresse för ämnet.


 


Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.


Föreläsningar inom ÖPU. Kursen kan även avläggas som litteraturtentamen inom ramen för fakultetens ordinarie program.


 


Examination:


Tentamen eller uppsats.


 


 


Litteratur:


Uneståhl. L.-E. &  Schill, G. (2012) Coaching med mental träning: Den ideala kombinationen. B4PRESS.

Boka

Tider :

18.01.2019 16.00 - 20.15 Campus Norrvalla
19.01.2019 09.00 - 14.00 Campus Norrvalla
15.03.2019 16.00 - 20.15 Campus Norrvalla
16.03.2019 09.00 - 14.00 Campus Norrvalla