Idrottspsykologi i vardagslivet 5 sp

Startdatum: 30.09.2021
Kursperiod: 30.09.2021 - 04.11.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Victor Ohlis
victor.ohlis@folkhalsan.fi
050-3458974
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 21.06.2021 00.00
Anmälan stänger: 31.08.2021
Kurskod: 38NF0019548
Kurspris: 50,00 €

Vardagsmänniskan kan lära sig av idrottares sätt att tänka. Att träna och att aldrig ge upp, är några av de egenskaper som vardagsmänniskan kan inspireras av. Kursen förmedlar idéer om hur individens vardag kan göras enklare genom ett nytt sätt att relatera till prestationer på ett mer realistiskt sätt.


Idrottspsykologi handlar om känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet. Kursen utgår från vardagssituationer. Den enskilda individen kan lära sig av elitidrottares sätt att tänka och utnyttja detta tänkesätt som inspiration för att bättre klara av vardagssituationer.


 


Kurslitteratur
Plate, A., & Plate, J. (2013). Vardagsprestation: idrottspsykologi för vardagslivet. Malmö: Edvisor.