Hundassisterad aktivitet – Grundutbildning

Startdatum: 31.10.2021
Kursperiod: HT 31.10.2021 - 19.12.2021, VT 29.01.2022 - 27.03.2022
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Victor Ohlis
victor.ohlis@folkhalsan.fi
050-3458974
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 16.04.2021 00.00
Anmälan stänger: 30.09.2021
Kurskod: 38NF0019545
Kurspris: 1600,00 €

Hundassisterad aktivitet – CAA (Grundutbildning)


Hundteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Teamets uppgift är att göra enkla besök, som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Besöken görs hos enskilda individer eller grupper.


Effekterna av aktiviteter med sociala tjänstehundar är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.Förkunskaper


Genomfört godkänt lämplighetstest. Hunden måste vara minst 1 år vid testtillfället och ha ett veterinärintyg på att den är frisk. Hundägaren måste ha kunskaper i att använda sig av ordbehandlingsprogram, samt tillgång till dator och internetuppkoppling.Utbildningens syfte


Utbildningen syftar till att utbilda ett hundteam som kan arbeta med hundassisterad aktivitet. Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök, föraren kunna agera stöd till sin hund, samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Denna utbildning utgår från arbete med personer över 13 år. Är du utbildad till pedagog eller har annan utbildning med barn kan du ta ett extra lämplighetstest med barn och gå en kompletterande tilläggskurs för att få behörighet att jobba med hundassisterad aktivitet bland barn. Detta erbjuder vi alla intresserade under grundutbildningens gång. Efter avlagd godkänd examen kan man även påbörja utbildning inom målinriktad hundassisterad pedagogik eller terapi, förutsatt att hundföraren har lämplig yrkesutbildning inom något av dessa områden.Denna utbildning har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen. Utbildningen är indelad i kurser med olika teoretiska inriktningar. Vi arbetar enligt svenska Socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg.Kursens upplägg


Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt sex (6) seminariedagar. Förutom seminariedagarna utgör FTHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren. Verksamhetsförlagd utbildning


I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning. Hundteamet ska göra totalt 30 h praktik utöver träningen på seminariedagarna.


 


Utbildningens innehåll:
1 st lämplighetstest - görs på förhand
6st seminariedagar (fördelat på 3 tillfällen)
1 st examensdag
15 timmar praktik miljö/passivitet/socialitet
15 timmar verksamhetsförlagd utbildning
ca 150 timmar träning på distans (beroende på hur mycket förkunskaper du har i hundträning)Grundläggande hundkunskap om
- Djuromsorg och hälsa, del 1
- Hundens etologi, del 1
- Hundens träning, del 1Kunskap om och förståelse för arbete med tredje person


- Människans hälsa, etik och värdegrund, del 1
- Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 1
- Hundunderstödda insatser anpassade till individ, del 1


 


Observera att samtliga seminariedagar, praktik och onlineuppgifter är obligatoriska.


 


Svara på dessa frågor då du anmält dig via kurssystemet: 


https://forms.gle/zC9h8LQMUNm2CxNJ6


 


 


Utbildningen ordnas i samarbete med Finska Terapihundskolan

Tider :

18.12.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
19.12.2021 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
29.01.2022 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
30.01.2022 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
27.03.2022 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla