FPA-stödd familjeanpassningskurs för barn med lindrig till medelsvår autismspektrumstörning

Startdatum: 08.05.2023
Kursperiod: 08.05.2023 - 29.09.2023
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: Sofia Nyberg
sofia.nyberg@folkhalsan.fi
050-4657784
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 02.05.2022 00.00
Anmälan stänger: 08.05.2023
Kurskod: 20HA0019001
Anmäl

Kursen är avsedd för barn som ska börja skolan och barn i åk 1-6.


Målgruppen är barn med lindrig-medelsvår autismspektrumstörning / Asperger som på grund av sin diagnos har behov av rehabilitering.


Kursen är avsedd för hela familjen; kursbarn, syskon och föräldrar. Under kursveckan ordnas skilt program för kursbarnen, syskonen och föräldrarna, men också gemensamt familjeprogram ordnas. Under kursveckan får kursdeltagarna bl.a. mer information om diagnosen, verktyg för vardagen och möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.


Kursperiod:
Total längd 10 dygn
08.05.2023 – 12.05.2023 period vid inrättningen 5 dygn
25.09.2023 – 29.09.2023 period vid inrättningen 5 dygn


Ansökan:
Ansökningarna tas emot av FPA.
Sök till kurs för krävande medicinsk rehabilitering med blanketten KU104r.
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r.
Ett B-utlåtande krävs från vårdande läkare.
Blanketterna fås från FPA:s hemsida, se nedan


Mera info och ansökningsblanketter hittar du på FPA:s sidor
www.fpa.fi/sokrehabkurs, sök med kursnumret: 85421


Uppgifter om kursplatsen:
Kursen hålls i Folkhälsans utrymmen på Topeliusgatan 20 i HELSINGFORS.
Övernattningen sker på Hotell Scandic Meilahti, på Topeliusgatan 43, för de familjer som behöver det.

Anmäl