Fortbildningsdag - Självmedkänsla- Modul 2

Startdatum: 28.05.2021
Kursperiod: 28.05.2021 - 28.05.2021
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Karoliina Laaksoharju
karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi
050-4908818
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 19.08.2020 00.00
Anmälan stänger: 27.05.2021
Kurskod: 38SI0019557
Kurspris: 95,00 €
Anmäl

Självmedkänsla- Modul 2


 


Vår förhoppning är att medvetenhetsträning och medkänsla kommer att anses lika viktig för hälsan som hälsosam kost och motion inom en näraliggande framtid.
Mindful Self Compassion är utvecklat av de amerikanska psykologerna Kristin Neff och Christopher Germer och kombinerar mindfulness-färdigheter och självmedkänsla genom att tillhandahålla verktyg för emotionell hållbarhet. Mindfulness är första steget i emotionellt helande och förmågan att vända oss till och erkänna våra svåra tankar och känslor såsom otillräcklighet, sorg, ilska och förvirring med en anda av öppenhet och nyfikenhet övas. Självmedkänsla involverar att möta svåra tankar och känslor med vänlighet, värme och förståelse så att vi lugnar och tröstar oss själva när vi har ont och är sårade. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans och välbefinnande i våra liv.


Stort fokus under dagen kommer att ligga på hur vi hanterar det som händer inom oss och att få nya hållbara enkla verktyg att använda i vardagen. Att bli mer medveten om tankar, känslor och fysiska förnimmelser. Vad känner jag, var i kroppen, hur hanterar jag tankar som snurrar i huvudet och vad är skillnaden på tankar och känslor? Många av oss är bra på copingtekniken att lösa problem, agera och göra vilket är jättebra men ibland behöver vi acceptera och att tillåta det som är gör att vi kan släppa taget, börja kunna tänka i ett större perspektiv och att släppa taget.
När vi har en tillåtande och vänlig nyfikenhet och omsorg om oss själva är det enklare att börja vända sig inåt, känna och vara med det som är och vi blir tydligare med våra inre och yttre gränser.


 


För vem:


För dig som deltagit på fortbildningsdagen, öka resiliens med självmedkänsla i tider av ovisshet och stress- Modul 1 och Minska självkritik och prestationsångest med självmedkänsla och mindfulness- Modul 1.


Tonvikt är på att öva och reflektera och att få med sig några enkla konkreta redskap i yrkeslivet och dela med klienter och i privatlivet.


Du arbetar t.ex. med hälso och sjukvård, som lärare, fängelse och missbruksvård med barn. Som privatperson har du ett intresse av öppna upp för mer värme och omsorg mot dig själv. Kanske har du stressrelaterade besvär, ångestsproblematik eller smärta eller bara kommer för att du är nyfiken och intresserad.


För dig som vill få få tillgång till mindfulness och självmedkänsla som ett redskap i arbetet och för att utveckla och ta hand om dig själv i arbetet med andra människor


 


Innehåll:


Uppföljning från fortbildningsdagen inom Mindful Self Compassion (MSC) - Självmedkänsla; insikter, upptäckter, utamning och frågor.


Lär dig att pausa medvetet i stressande situationer
Lyssna på kroppen och lyhördhet för våra gränser
Hantera stressande, jobbiga tankar från dåtid-framtid
Fördjupning i koppling mellan tankar-känslor-kropp-beteende
Attityderna; inte döma, vänlighet, nyfikenhet och acceptans
Hantera självkritik och prestationsångest
Möta svåra känslor
Möta motstånd med nyfikenhet och vänlighet
Odla glädje och tacksamhet


 


Tidpunkt:


Fredag 28.5.2021


kl. 9- 15


Investering: 95€


Utbildningen ordnas online. Vi använder verktyget Zoom, det enda som krävs av er är dator (funkar också med platta eller telefon), internetuppkoppling, webbläsare (t.ex. explorer, mozilla, chrome) hörlurar för bästa ljud (går också med datorns egna högtalare) och en mick (de flesta datorer har den inbyggd, men bättre med en extern). Länkarna och lösenorden för distansutbildningen, kommer att skickas åt alla deltagare, närmare datumet.


Kursledare


Fortbildningen leds av Katarina Lundblad, certifierad lärare i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är leg Hälso och Sjukvårdskurator  meditationslärare, Steg 1-utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Interpersonal Mindful Program och har flera års erfarenhet av att leda utbildningar i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar bland annat skrivit ”Fri från stress med mindfulness”, ”Mindful Eating, med mindfulness, compassion och KBT”.


Läs mer om Katarina på: http://levnu.net/


 


Välkommen med!

Anmäl

Tider :

28.05.2021 09.00 - 15.00 På distans