Folkhälsans mångkulturella träffpunkt

Startdatum: 02.02.2022
Kursperiod: 02.02.2022 - 08.06.2022
Arrangör: Folkhälsans förbund
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Luca Maurizi
luca.maurizi@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 07.12.2020 00.00
Kurskod: 180K0019004

Välkommen till Folkhälsans mångkulturella träffpunkt!


Vi ordnar virtuella, intressanta och inspirerande mångkulturella träffar för alla intresserade.


  • Vill du vara med i en grupp där du kan få hjälp och hjälpa andra med alla möjliga frågor om finländska samhället?

  • Vill du dela med dig din erfarenhet och funderingar om din kultur och identitet med andra?

  • Vill du diskutera tillsammans om utmaningar i vardagen?

Då är detta gruppen för dig! Vi hjälper och stöder varandra i frågor gällande livet och samhället i Finland. Vid behov bjuder vi med olika gäster och myndigheter som förklarar och ger svar på frågor. Som deltagare bidrar du och förgyller träffarna med att ge dina egna idéer till programmet.


Du kan komma in på mötet genom att klicka här. 


Möteskoden är 012713.


Preliminärt program


2.2 Introduktion


16.2 Frivilligarbete på Folkhälsan, Luca Maurizi, Folkhälsan


2.3 Tolkningsarbete och teckenspråk, Marja Mökö Försén, tolk


16.3 Bemötande och rasism, Ramieza Mahdi


30.3 Rimma Zaripova presenterar föreningen Sadikat


13.4 Vi berättar om påsktraditioner från våra hemländer


27.4 Program ännu öppet


11.5 Seppo-spelet med Nea Törnwall, Folkhälsan


25.5 Integrationslagen med Emina Arnautovic, Folkhälsan


8.6 Avslutningsträff


Meeting id: 963 1108 6932


 

Tider :