Familjekurs för barn med autism

Startdatum: 11.11.2019
Kursperiod: 11.11.2019 - 15.11.2019
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Mottagning för barn unga och familjer
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Caroline Helsing
caroline.helsing@folkhalsan.fi
044-7883767
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.08.2018 00.00
Anmälan stänger: 10.11.2019
Kurskod: 20030019515

Familjekurs för barn med autism, FPA anpassningskurs nr 69959


För vem?


Kursen riktar sig till barn med autism som går i förskola och på åk 1-6. Kursen riktar sig till hela familjen.


Anpassningskursen finansieras av FPA och verkställs av Folkhälsan. För att delta i kursen krävs b-utlåtande eller rehabiliteringsplan med rekommendation för anpassningskurs av vårdande läkare. Läkarutlåtandet skall vara högst 1 år gammalt.


Det finns begränsat antal platser, så skicka in din ansökan så fort som möjligt för att garantera er familj en plats! Det finns plats för 8 familjer.


Under kursen
Ordnas både gemensamt program för hela familjen och skilt program för föräldrar, kursbarn och syskon.
Föräldrarna får mångsidig information om autismspektrumstörning, kompletterande kommunikationsmetoder och metoder för att stöda barnet och barnets utveckling. En av målsättningarna är att familjerna får nya metoder, som ger verktyg hem till vardagen. I ledd gruppdiskussion får föräldrarna byta erfarenheter med andra familjer i liknande situation. Under kursen hålls individuella familjesamtal kring nuläget och kring de individuella målsättningarna.
Kursbarnens program skräddarsys enligt individuella behov samt genom mångsidig gruppverksamhet övar barnen sina färdigheter i bl.a. kommunikation, sociala färdigheter som bl.a. kompiskonst. Genom lek och spel övas många färdigheter.
Syskonen deltar delvis i samma program med kursbarnen och har beroende på ålder eget program. Syskonen får information om autismspektrumstörning samt möjlighet att diskutera sina tankar och känslor kring autism och syskonskap. Det ingår mycket spel, lek samt pyssel i deras program.
 


I kursprogrammet reserveras åt alla skolbarn ca 45-60 min per dag (tisdag-fredag) tid till skoluppgifter. Barnen får ta med sig sina egna skolböcker och skoluppgifter som deras lärare givit dem.


I kursen ingår helpension; övernattning och mat (morgonmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål). Man kan även välja att övernatta hemma och då ingår det lunch och mellanmål. Det lönar sig att i ansökan kryssa för med övernattning, så kan man senare inför kursen besluta sig om man vill övernatta eller inte. Även de som bor nära kursplatsen kan välja att övernatta på kursplatsen, då får man koncentrera sig på kursen och glömma vardagsrumban hemma.


Kursplats:


Kursen hålls i Folkhälsans utrymmen på Topeliusgatan 20 och övernattningen sker på Hotel Scandic Meilahti, Topeliusgatan 43/Stockholmsgatan 2.


Anmälan:


Ansökan görs på FPA:s kursblankett KU 132r eller KU 104r som skickas (med bilagor, läkarutlåtande) till FPA . Kursblanketten och mera info om kursen hittar du på


www.fpa.fi/sokrehabkurs , sök med kursnumret 69959


 


Vid frågor kontakta:


caroline.helsing@folkhalsan.fi


044 788 3736


 


 


 


 


 


 

Tider :

11.11.2019 10.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
12.11.2019 00.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
13.11.2019 00.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
14.11.2019 00.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
15.11.2019 00.00 - 15.00 Mottagning för barn unga och familjer