Familjeanpassningskurs för barn med Autismspektrumstörning

Startdatum: 01.11.2021
Kursperiod: HT 01.11.2021 - 05.11.2021, VT 04.04.2022 - 08.04.2022
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Mottagning för barn unga och familjer
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Caroline Helsing
caroline.helsing@folkhalsan.fi
044-7883767
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 16.12.2020 10.00
Anmälan stänger: 29.10.2021
Kurskod: 20040019497
Kurspris: Gratis

FPA familjeanpassningskurs för barn med Autismspektrumstörning, kursnr: 82082


Kursens målgrupp: Barn med lindrig eller medelsvår Autismspektrumstörning


Kursen är avsedd för barn som ska börja skolan och för barn i årskurserna 1-6.


Målgruppen är barn med lindrig eller medelsvår autismspektrumstörning som på grund av sin diagnos har behov av rehabilitering.


Kursen är avsedd för hela familjen; för kursbarn, syskon och föräldrar. Det ordnas skilt program för kursbarn, syskon och föräldrar, men också gemensamt familjeprogram ordnas. Under kursveckan får kursdeltagarna bl.a. mer information om diagnosen, verktyg för vardagen och möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.


Kursperiod:
Total längd 10 dygn
Kursplats Folkhälsan Välfärd Ab/Folkhälsans anpassningskurser
1-5.11.2021 period vid inrättningen 5 dygn
4-8.4.2022 period vid inrättningen 5 dygn


Ansökan:

Ansökningarna tas emot av FPA.


Sök till kurs för krävande medicinsk rehabilitering med blanketten KU104r.
Sök till behovsprövad kurs med blanketten KU132r.


Blanketterna fås från FPA:s hemsida, se nedan.

Uppgifter om kursplatsen:
Kursen hålls i Folkhälsans utrymmen på Topeliusgatan 20 i HELSINGFORS.


Övernattningen sker på Hotell Scandic Meilahti, på Topeliusgatan 43. Alla familjer är välkomna att övernatta på hotellet.


Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Folkhälsan Välfärd Ab/Folkhälsans anpassningskurser,


Topeliusgatan 20, 00250 HELSINGFORS


Kontaktperson:


Caroline Helsing
Tfn. 044 788 3767 
caroline.helsing@folkhalsan.fi


Mera info och ansökningsblanketter hittar du på FPA:s sidor
www.fpa.fi/sokrehabkurs, sök med kursnumret: 82082


 

Tider :

01.11.2021 10.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
02.11.2021 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
03.11.2021 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
04.11.2021 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
05.11.2021 09.00 - 16.00 Mottagning för barn unga och familjer
04.04.2022 10.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
05.04.2022 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
06.04.2022 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
07.04.2022 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
08.04.2022 09.00 - 16.00 Mottagning för barn unga och familjer