ANNULLERAD Familjeanpassningskurs för barn med Asperger

Startdatum: 19.04.2021
Kursperiod: 19.04.2021 - 17.09.2021
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Mottagning för barn unga och familjer
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Caroline Helsing
caroline.helsing@folkhalsan.fi
044-7883767
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.01.2020 00.00
Anmälan stänger: 01.08.2020
Kurskod: 20040019498
Kurspris: Gratis

ANNULLERAD


FULLSATT


FPA, Familjeanpassningskurs för barn med Asperger, kurs nr: 79164 


Kursens målgrupp: Aspergers syndrom


Kursen är avsedd för barn som ska börja skolan och barn i åk 1-6.


Målgruppen är barn med autismspektrumstörning / Asperger som på grund av sin diagnos har behov av rehabilitering.


Kursen är avsedd för hela familjen; kursbarn, syskon och föräldrar. Under kursveckan ordnas skilt program för kursbarnen, syskonen och föräldrarna, men också gemensamt familjeprogram ordnas. Under kursveckan får kursdeltagarna bl.a. mer information om diagnosen, verktyg för vardagen och möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.


Kursperiod:
Total längd 10 dygn
Kursplats Folkhälsan Välfärd Ab/Folkhälsans anpassningskurser
19.04.2021 - 23.04.2021 period vid inrättningen 5 dygn
13.09.2021 - 17.09.2021 period vid inrättningen 5 dygn 


Ansökan:
Ansökningarna tas emot av FPA.


Sök till kurs för krävande medicinsk rehabilitering med blanketten KU104r.
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r.


Blanketterna fås från FPA:s hemsida, se nedan


Uppgifter om kursplatsen:
Kursen hålls i Folkhälsans utrymmen på Topeliusgatan 20 i HELSINGFORS.


Övernattningen sker på Hotell Scandic Meilahti, på Topeliusgatan 43, för de familjer som behöver det.


Kursarrangörernas kontaktuppgifter:
Folkhälsan Välfärd Ab/Folkhälsans anpassningskurser ,


Topeliusgatan 20, 00250 HELSINGFORS


Kontaktperson :
Caroline Helsing
Tfn. 044 788 3767 
caroline.helsing@folkhalsan.fi


Mera info och ansökningsblanketter hittar du på FPA:s sidor
www.fpa.fi/sokrehabkurs, sök med kursnumret: 79164


 

Tider :

19.04.2021 10.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
20.04.2021 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
21.04.2021 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
22.04.2021 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
23.04.2021 09.00 - 16.00 Mottagning för barn unga och familjer
13.09.2021 10.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
14.09.2021 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
15.09.2021 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
16.09.2021 09.00 - 23.59 Mottagning för barn unga och familjer
17.09.2021 09.00 - 16.00 Mottagning för barn unga och familjer