Baskurs inom EFT (Emotional Freedom Technique)

Startdatum: 31.08.2022
Kursperiod: 31.08.2022 - 13.10.2022
Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab
Plats: Norrvalla - Campus Norrvalla
Adress: Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Visa på karta
Kontakt: Camilla Staffans
camilla.staffans@folkhalsan.fi
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 29.03.2022 00.00
Anmälan stänger: 24.08.2022
Kurskod: 38NF0019002
Kurspris: 475,00 €
Anmäl

Baskurs i EFT (Emotional Freedom Technique)


 


EFT (tapping) handlar om att kombinera mental träning (västerländsk psykologi) och akupunktur (kinesisk medicin). Metoden är naturlig, enkel och mycket effektiv för att minska oro och stress i vardagen. Den utformades på 1980-talet i USA av Cary Graig. EFT kan liknas vid en slags psykologisk akupressur i kombination med samtal. Tekniken fungerar genom att frigöra blockeringar i kroppens energisystem, som är källan till emotionell intensitet och obehag. På kort tid kan metoden hjälpa oss att bryta våra gamla fastlåsta mönster. Ofta bär vi i det undermedvetna på negativa obearbetade upplevelser, som dagligen kan påverka oss utan att vi vet om det. Under tappingen kan vi komma åt dessa och släppa dem. Nästa steg är att lära sig nya sätt att hantera olika livssituationer. När den negativa laddningen är borta går det mycket lättare att hantera den svåra situationen. Metoden fungerar ofta när inget annat har hjälp. Man kan behandla sig själv eller andra, det behövs inga preparat eller utrustning och alla som vill kan lära sig tekniken.


Det här innebär att du kommer att få lära dig hur du på ett mjukt sätt kan använda knackningstekniker på olika akupunkturpunkter, samtidigt som du använder dig av mentala träningstekniker. Genom EFT har du en möjlighet att nå kärnan till dina utmaningar och därmed bearbeta dem. EFT är alltså en effektiv metod vid bearbetning av till exempel: allergier, traumatiska upplevelser, oro och ångest, olika typer av beroende, fobier, fysisk smärta, svartsjuka, idrottsprestationer, huvudvärk och stress.


Under kursens gång går vi grundligt igenom vad EFT är och hur det används tillsammans med mentala träningstekniker. Du kommer efter kursen att kunna använda EFT som ett verktyg för att hjälpa dig själv och andra.


 


Närstudier på Norrvalla:


 31.08-01.09.2022


21-22.09.2022


12-13.10.2022


 


 Kl. 9:00- 16:00 varje dag


Föreläsare: Bengt Aspfors och Michaela Relander


Bengt Aspfors är utbildad mental coach, EFT-handledare, NLP Trainer och hypnosterapeut. Han arbetar som utbildare vid Folkhälsan Utbildning.


Michaela Relander är utbildad mental coach, EFT-handledare specialiserad på barn och ungdom, psykodramaledare och Reiki-lärare. Hon arbetar inom sitt eget företag.


 Investering: 475 €


Kurslitteratur:
”Lilla EFT-handboken” av Bengt Aspfors

Anmäl

Tider :

31.08.2022 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
01.09.2022 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
21.09.2022 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
22.09.2022 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
12.10.2022 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla
13.10.2022 09.00 - 16.00 Campus Norrvalla