Anpassningskurs för dig med Parkinson samt din anhöriga

Startdatum: 09.12.2019
Kursperiod: 09.12.2019 - 12.12.2019
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Övriga platser - Åboland - Sunnanvind
Adress: Suvilinnavägen 2, 20900 Åbo
Visa på karta
Kontakt: Paula Ala-Käkelä
Paula.Ala-Kakela@folkhalsan.fi
044-7883630
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.10.2019 00.00
Anmälan stänger: 24.11.2019
Bilagor:
Kurskod: 180K0019637

Du kan även anmäla dig via webben: 


https://link.webropolsurveys.com/S/C22697CB08D5378E


Kursen riktar sig till dig som har Parkinson samt din anhöriga. Kursen har plats för 14 deltagare De sökande som inte tidigare deltagit i en Parkinsonkurs prioriteras vid val av deltagare. Om du behöver hjälp med ADL-funktioner bör du ha assistent med på kursen.


Kursen är en internatkurs i vilken ingår kost och logi. Kursen finansieras med medel från STEA, Veikkaus. Deltagarna står för resekostnaderna, men efter avslutad kurs kan du ansöka om reseersättning från FPA.


Målsättning


Kursens målsättning är att ge dig och din anhöriga möjlighet till möte och samtal med andra i liknande livssituation. Att bredda och fördjupa din kunskap om sjukdomen med tanke om att du och din anhöriga skall kunna underlätta er vardag. Du får stöd för de sociala funktionerna via gemensamma aktiviteter, gruppdiskussioner, skapande verksamhet, motionsaktiviteter och minnesträning. Under kursen ges du möjlighet att pröva dina resurser inom kommunikation och fysisk aktivitet i en trygg miljö tillsammans med professionell personal.


Anhöriga har möjlighet att samtala med andra anhöriga och dela erfarenheter från vardagen och stöda varandra.


Kursen vill också ge dig och din anhöriga tillfälle att få uppleva glädje och tillfredställelse i en kravlös samvaro.


Innehåll


Kursen bygger på gemensamma diskussioner, föreläsningar och gruppverksamhet samt olika motionsformer för att stöda och ge råd i din förändrade livssituation.


Anhöriga deltar i kursprogrammet men har även egna gruppaktiviteter.


Ansökan och information; 


Till ansökan bifogas läkarintyg. Vi önskar få din ansökan senast den 24.11.2019


Ansökningsblanketter och närmare information om kursen fås av koordinator Paula Ala-Käkelä,


familjekurser@folkhalsan.fi, tfn 044 788 36 30,


Ansökan skickas till: Folkhälsans Förbund, Paula Ala-Käkelä, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors.


 Med reservation för förändringar. Det finns 8 platser på kursen, kursen är behovsprövad. Kurskordinator kontaktar er efter val av kursdeltagare. Vi prioriterar de som inte tidigare deltagit och behovet kartläggs.

Tider :

09.12.2019 11.00 - 23.59 Sunnanvind
10.12.2019 00.00 - 23.59 Sunnanvind
11.12.2019 00.00 - 23.59 Sunnanvind
12.12.2019 00.00 - 15.00 Sunnanvind