ADHD Familjeanpassningskurs för barn i lågstadiet

Startdatum: 23.03.2020
Kursperiod: HT 23.03.2020 - 12.02.2021, VT 07.06.2021 - 08.10.2021
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Mötas 2:a våningen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Caroline Helsing
caroline.helsing@folkhalsan.fi
044-7883767
Tillgång: Det finns inga lediga platser
Anmälan öppnar: 01.08.2019 00.00
Anmälan stänger: 22.03.2020
Bilagor:
Kurskod: 20030019521

Del I: 23-27.3.2020, Del II: 21-25.9.2020 FLYTTAD till 2021. FULLSATT


ADHD familjekursen för barn i lågstadiet är en FPA finansierad anpassningskurs, som riktar sig till hela familjen.


Del I: 7-11.6.2021, Del II: 4-8.10.2021 


Kursansökan skickas till FPA.
Det finns plats för 8 familjer. För att delta i kursen krävs b-utlåtande eller rehabiliteringsplan med rekommendation för anpassningskurs av vårdande läkare. Utlåtandet skall vara högst 1 år gammalt.
Under kursen ordnas både gemensamt program för hela familjen och skilt program för föräldrar, kursbarn och syskon. Under kursen får alla kursdeltagare information om ADHD och en möjlighet att diskutera kring det. På kursen övar barnen sociala färdigheter, känslo- och beteendekontroll, konflikthantering och problemlösning. Vi utgår från barnens styrkor och lyfter fram dem. Syskonen deltar delvis i samma program med kursbarnen och har beroende på ålder eget program. Föräldrarna erbjuds intressanta och mångsidiga diskussioner från olika synvinklar kring temat ADHD samt praktiska tips till vardagen.
Kursen består av två delar och familjerna skall delta på båda delarna (totalt 10 dygn). Den andra kursdelen ger familjerna möjligheten att träffas på nytt, fördjupa sig i teman från del1 och diskutera frågor som uppstått mellan perioderna.
Det som har uppskattats mycket av kursdeltagarna är att få glömma vardagsrumban och som familj ha möjlighet att fördjupa sig i ämnet ADHD och utbyta tankar med andra i liknande situation. Under kvällarna har föräldrarna haft givande diskussioner och barnen har haft skojigt tillsammans.


Kursutrymmen är i Folkhälsan huset på Topeliusgatan 20 och övernattningen sker på hotell Scandic Meilahti på Topeliusgatan 43.


Fast ni bor i Helsingfors eller i huvudstadsregionen får ni ansöka om slutenvård och övernatta på hotell med hel pension. Ni kan även senare besluta er för att inte övernatta på hotellet utan åka hem trots slutenvårdsbeslut.


 


Mer information om kursen, samt ansökningsblankett hittar du på FPA:s sidor. Sök med kursnumret: 74717.


www.fpa.fi/sokrehabkurs


 


 


 

Tider :

07.06.2021 09.30 - 22.00 Mötas 2:a våningen
08.06.2021 09.00 - 22.00 Mötas 2:a våningen
09.06.2021 09.00 - 22.00 Mötas 2:a våningen
10.06.2021 09.00 - 22.00 Mötas 2:a våningen
11.06.2021 09.00 - 16.00 Mötas 2:a våningen
04.10.2021 09.00 - 22.00 Mötas 2:a våningen
05.10.2021 09.00 - 22.00 Mötas 2:a våningen
06.10.2021 09.00 - 22.00 Mötas 2:a våningen
07.10.2021 09.00 - 22.00 Mötas 2:a våningen
08.10.2021 09.00 - 16.00 Mötas 2:a våningen