NLP-kurser i personlig utveckling

NLP Practitioner – hjälp dig själv och andra

Kursen kan användas som en ”hjäp till självhjälp”, men också om du vill få verktyg att hjälpa andra. NLP kallas ibland också för ”vardagspsykologi”.

Hos oss kan du först utbilda dig till NLP Practitioner och efter det till NLP Master Pratitioner.

Folkhälsans instruktör förklarar något för de studerande.

Pris 

1420 euro 
 Moms 0%

Du har stor nytta av kursen i livet och arbetslivet och i interaktionen
med andra och/eller med chefer, kolleger och samarbetsparter.

Kursen riktar sig till dig som vill nå dina mål lättare (såväl personliga som karriärsinriktade)
• lära dig att förstå dig själv och andra bättre
• bryta dåliga mönster och skapa nya vanor och strategier
• få mer positivitet, glädje och energi i ditt liv
• hjälpa andra
• få tillgång till de resurser som behövs för att klara av en viktig uppgift eller utmaning i ditt liv.
• lära dig kommunicera effektivt
• konflikthantering
• stresshantering

Du kommer att få väldigt konkreta och därmed effektiva verktyg för hur du kan bemästra dina tankar och via det dina beteenden. Du lär dig hur du kan ta kontrollen över ditt liv och inte låta dig styras av nedstämdhet, rädslor och oro eller av andra människor i din omgivning.

Du kommer också att få verktyg för hur du kan leva ditt liv fullt ut och på så vis ge det en större mening! Du kommer också att kunna uppnå ett ännu mer framgångsrikt liv där du lättare kan vara fullt nöjd med dig själv och det du gör.

I den här personliga utvecklingskursen varvar vi föreläsningar med övningar så att du får kunskap och verktyg för att komma vidare direkt.

NLP Master Practitioner

NLP Master Practitioner består av teori, coachning, övningar och processer och utökar din flexibilitet genom träning på att kombinera de olika processerna, verktygen och kunskapen. Du övar in förmågan att designa ditt handlande utgående från den situation som uppkommer. Du lär dig också att bygga upp kartor för ditt mästerskap och att leva i kongruens med dina kärnvärden och värderingar.

Masternivån skapar ännu fler möjligheter till att omsätta dina kunskaper både inom business, ledarskap, hälsa, kommunikation och pedagogik.

Utbildare på Norrvalla är Jeanette Szymanski. Jeanette är NLP-Trainer, mental tränare, andningsinstruktör och egen företagare sedan 2010. Hon har gått flera olika utbildningar och kurser, såväl nationellt som internationellt, inom personlig utveckling och NLP.

 

Reflektioner från tidigare studerande:

”Har genom hela denna NLP process hittills med Jeanette, hittat en inre frid som jag njuter stort av. Jag känner att jag har båda fötterna på jorden och även om det blåser i kring mig så berörs jag inte av det. Jag har bra lärt mig skilja på mina känslor och andras känslor. Jag har slutat ta en massa problem över saker och ting.”

 

”Efter en lång tid av sjukdom, med flera bakslag och operationer befann jag mig på ett ställe i livet där allt kändes osäkert och jag visste inte hur jag skulle våga eller orka gå vidare med cancerspöket ständigt flåsandes i nacken, jag hade dåligt självförtroende och det kändes som att livet helt hade stagnerat. Då fick jag ett tips om att studera NLP med Jeanette, Att gå på NLP-kurs med Jeanette har gett mig så mycket. Jag har lärt mig massor om mig själv och andra, fått många kloka insikter om hur och varför jag reagerar som jag gör.
Med hjälp av NLP-verktygen jag fått på kursen så har jag kunnat förverkliga många drömmar och jag har släppt många negativa tankebanor!”

 

Kommande utbildningar

Klicka på en kurs om du vill få fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan eller som anges på kursen.

Utbildare

Utbildare på Norrvalla är Jeanette Szymanski. Jeanette är NLP-Trainer, mental tränare, andningsinstruktör och egen företagare sedan 2010. Hon har gått flera olika utbildningar och kurser, såväl nationellt som internationellt, inom personlig utveckling och NLP. Hon har mycket erfarenhet och ett stort förråd med verktyg för livet som hon gärna delar med sig av i sina föreläsningar och kurser.

Jeanette är en mycket kunnig och inspirerande föreläsare som utstrålar värme och engagemang. Hon har en fantastisk förmåga att entusiasmera med sin glädje och kunskap i det hon pratar om. Det gör givetvis resan både spännande, rolig och lärorik. Jeanette har en genuin vilja att få människor att växa och nå en högre medvetenhet om både sig själva och andra.

Kontakt

  • Karoliina Laaksoharju

   Idrottsproducent Solvalla

  • tfn:
   050 490 8818

  • Jobbar på Solvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Camilla Staffans

  • tfn:
   050 582 9428

  • Verksamhetskoordinator vid Norrvalla, Sensomotorisk tränare

   Visa mer
  • Kontakta