Rekommendationer för sömn

Unga behöver återhämtning

Stress hör till livet, men är ändå ett växande problem i dagens samhälle, speciellt bland unga. Unga kan ha svårt att hantera stress, eftersom förmågan att hantera stress inte är färdigt utvecklad.

Två fötter sticker ut under täcket.

Stress är egentligen bra för hälsan och en livsviktig funktion som gör att du kan anpassa dig till förändrade omständigheter. Trots att det är en viktig funktion så mår vi inte bra av för mycket stress. Därför är det viktigt att var och en hittar sitt eget sätt att reglera och hantera stress. Unga behöver få det stöd de behöver för att utveckla ett hälsosamt sätt att hantera stress. Den ungas individuella behov ska vara utgångspunkten, men det handlar oftast om att se över sömnvanor, tidshantering, socialt stöd, motionsvanor och hantering av ständig uppkoppling.

Information om återhämtning och stresshantering  riktat till unga och verksamhet  kring dessa teman stöder unga i att få bättre förutsättningar för den egna återhämtningen och stresshanteringen.  

Folkhälsan har utvecklat material för att stöda olika former av avslappning, som i sin tur kan förbättra förmågan att hantera stress och återhämta sig. Chilla är en övningsbank som är avsedd för barn i yngre skolåldern och spåren på vår avslappningsskiva passar för både unga och vuxna. Vi har också producerat filmer med övningar för kort återhämtning i form av pausövningar med olika syften.

Kontakt

  • Nina Martin

   Koordinator för hälsofrämjande för unga i Nyland

  • tfn:
   044 788 6336

  • Kontakta
  • Mikaela Wiik

   Sakkunnig i arbetsvälbefinnande

  • tfn:
   044 788 1062

  • Mikaelas arbetspunkt finns i Nyland.

   Visa mer
  • Kontakta