Grupp Roos & Ray

DAGIS-projektet

DAGIS-projektet fokuserar på socioekonomiska skillnader i barns energibalansrelaterade beteenden (EBRB) och stressreglering samt hur de påverkas av faktorer i förskolan, skolan och hemma. En stor undersökning genomfördes i förskolor i 2015-2016 och en 5-månaders interventionsstudie för EBRB:s och stressregleringsfärdigheter genomfördes i 2017-2018. Deltagarna i DAGIS-projektet följs upp under 2023-2024.

DAGIS är en konsortiumstudie med fokus på ökad hälsa och välbefinnande i förskole-och skolbarn i Finland. DAGIS är särskilt intresserad av att följa energibalansrelaterade beteenden (EBRB), inklusive frukt och grönsaksintag, intag av sockerberikade (vardagliga) livsmedel och drycker, fysisk aktivitet, stillavarande/skärmtid och stressreglering samt hur de är förknippade med socioekonomisk status. DAGIS mål är att använda förskolan som en hälsofrämjande miljö för att förbättra barnens EBRB och att minska socioekonomiska skillnader mellan barn i dessa beteenden.

DAGIS-projektet har pågått sedan 2014. Först genomfördes en behovsbedömning och omfattande kartläggning i åtta olika kommuner med över 800 barn och föräldrar under åren 2015-2016 (ansvarig forskare Eva Roos). I kartläggningen samlades uppgifter om energibalansrelaterat beteende (EBRB: stillasittande och kostbeteende, fysisk aktivitet, sömnvanor) och stressreglering hos 3-6-åriga förskolebarn och data om hem- och förskolemiljö. Resultaten från denna kartläggning bildade grunden till ett fem månaders interventionsprogram som utfördes 2017-2018 som en randomiserad kontrollerad studie i Salo och Riihimäki (ansvarig forskare Carola Ray). Insatserna i programmet främjade barnens hälsosamma EBRB och stärkte deras självreglerings färdigheter. Insatserna var sådana att man strävade efter att minska möjliga socioekonomiska skillnader i barnens EBRB.

Datainsamling för DAGIS-projektet fortsätter under 2023. Deltagarna i DAGIS kartläggning från 2015-2016 följs upp under våren 2023 för att undersöka sambandet mellan dygnsrytm, ätande, sovande och fetma bland de nu 11-14-åriga ungdomarna (ansvarig forskare Eva Roos). Sambandet mellan tidig barndomskost och allergier och astma kommer också att undersökas i samma studie.

Deltagarna i DAGIS interventionen i Salo 2017-2018 följs även upp under hösten 2023 (ansvarig forskare Carola Ray). Syftet med DAGIS Salo uppföljningsstudien är att identifiera tidigare och nuvarande miljö- och individuella faktorer kopplade till hälsobeteenden, självreglering och lärande bland skolbarn. Deltagarna som nu är 8–12-åriga skolbarn i Salo kommun bjuds in för att delta i DAGIS Salo uppföljningsstudien.

DAGIS- konsortiet fortsätter att rapportera och publicera resultat via vetenskapliga artiklar. I konsortiet ingår också forskargrupper från Helsingfors universitet under ledning av Maijaliisa Erkkola och Östra Finlands universitet under ledning av Nina Sajaniemi.

Läs mer

Ledande forskare

Eva Roos, PhD, Professor, Konsortiumledare

Äldre forskare

Carola Ray, PhD, Docent i folkhälsa, Administrativ gruppledare
Reetta Lehto, PhD, Projektledare

Post-Doc forskare

Josefine Björkqvist, MSc, Projektledare

Doktorander

Riikka Pajulahti, MNutr
Anna Abdollahi, MNutr

Övrig personal

Henna Launistola, MHealth Sciences
Nithya Serasinghe Vidanage, MNutr
Jenna Rahkola, MNutr
Aku-Ville Lehtimäki, MSocSci, MEconomics
Jasmine Gustafsson, MSocSci

Lehto R, Vepsäläinen H, Lehtimäki A-V, Lehto E, Leppänen M-H, Skaffari E, Abdollahi AM, Roos E, Erkkola M, Ray C. Effects of the DAGIS randomized controlled trial on home environment and children’s food consumption according to the degree of implementation. BMC Public Health. Accepted 5.10.2022.

Paasio H, Ray C, Kokkonen J-M, Lehto R, Nissinen K, Skaffari E, Vepsäläinen H, Erkkola M, Roos E. Sosiaalisen ja fyysisen kotiympäristön yhteys päiväkoti-ikäisten lasten ruokatottumuksiin. [Associations between social and physical home environmental factors and dietary habits among preschool-aged children in Finland]. Sosiaalilääketieteen aikakausilehti. Accepted 21.12.2021, to be published December 2022.

Ray C, van der Borgh-Sleddens E, Augusta de Oliveira Figueiredo R, Gubbels J, Bjelland M, Roos E. Psychometric properties of the item-reduced version of the comprehensive general parenting questionnaire for caregivers of preschoolers in a Finnish context. PLoS ONE 2022; 17(8): e0270869. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270869

Lehto E, Lehto R, Ray C, Pajulahti R, Sajaniemi N, Erkkola M, Roos E. Are associations between home environment and preschool children’s sedentary time influenced by parental educational level in a cross-sectional survey? International Journal for Equity in Health 2021;20: 27. https://doi.org/10.1186/s12939-020-01333-x.

Engberg E, Ray C, Määttä S, Figueiredo RAO, Leppänen MH, Pajulahti R, Koivusilta L, Korkalo L, Nissinen K, Vepsäläinen H, Sajaniemi N, Erkkola M, Roos E. Parental Happiness Associates With the Co-occurrence of Preschool-Aged Children’s Healthy Energy Balance-Related Behaviors. Journal of Happiness Studies 2021. doi.org/10.1007/s10902-021-00459-1

Samfundet Folkhälsan

Academy of Finland

Juho Vainio Foundation

Life and Health Medical Fund (Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa)

Signe and Ane Gyllenberg Foundation

Maijaliisa Erkkola, Adjunct professor, University of Helsinki, Finland

Nina Sajaniemi, Professor, University of Eastern Finland, Finland

Leena Koivusilta, Adjuct Professor, University of Turku, Finland

Jessica Gubbels, Associate professor, Maastricht University, the Netherlands

Katri Sääksjärvi, PhD, Institute of Health and Welfare (THL), Helsinki, Finland

Alissa Burnett, PhD, Deakin University, Australia

Kontakt

  • Eva Roos

   Gruppledare

  • tfn:
   050 407 6382

  • Kontakta
  • Carola Ray

   Docent, FD, projektledare

  • tfn:
   050 370 5193

  • Kontakta
  • Reetta Lehto

   Forskardoktor, projektledare

  • tfn:
   044 488 3080

  • Kontakta
  • Josefine Björkqvist

   Forskardoktor, projektledare

  • tfn:
   044 488 3067

  • Kontakta
  • Henna Launistola

   Koordinator

  • Jenna Rahkola

   Koordinator

  • Nithya Serasinghe Vidanage

   Koordinator